Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

EGOSENTRÎK

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 

 
 


ANAHTAR KELÎMELER : BENCÎLLÎK – KÎŞÎLÎKSÎZ - SAYGISIZ – ASOSYAL – KOLLEKTÎF YAŞAMDAN YOKSUN - DALKAVUK….

Konu ile ilgili bazɩ Otörler : J. Piaget - H. Wallon - S. Freud - A. Adler - L.S. Vygotsky…

TANIMI
Egosentrik sadece kendi benliğini düşünen ve bunun haricinde hiç bir biçimde bir karşısındaki insanın şahsi menfaatlerini düşünmeyen kişilikler’dir. Egosentrik kişilikler’de bencil etmenler ağır basmakta’dır ve bu etmenler egosentrik kişi için yaşamın vazgeçilmez bir karakteri olarak bilinir.
YAŞ KATEGORÎSÎ
Egosentrik kişilikler genellikle 3 ile 15 yaş grubu arasındaki çocuklar’da çokça görülen bir etmen olup büyük yaş gruplarına’da tekabül olabilmekte’dir.

ÖZELLÎKLERÎ
Kollektif etmenler’den uzak, tamamen bireysel olup grup bazında hiç bir temaya katılım sağlamayan egosentrik aynı zaman’da kendi menfaatleri haricinde hiç bir olguyu kabül görmezler. Bu anlamda egosentrik Mevcut normları tanımaz, çıkarları zedelendiğin’de ise panik ve attak etmenlerine tekabül olur, insanlar ile diyalog kurmaktan hoşlanmayan egosentrik kişilikler yapı itibariyle dalkavuk bir karaktere sahip olup haricinde toplumsal kural ve yargıları kabüllenmez özelliklere sahiptirler.

PSIKOPATOLOJIK ETMENLERÎ
Egosentrizm Psikopatolojik ve mentaliter bir hastalik olarak tabir görür. Kendilerine has mevcut ihtiyaçlarını ve diğer istemlerini elde etmek için yalan ve dolanlar ile davranır ve daha istemlerinden daha fazlasını elde etmek isteyen egosentrik kişilikler diğer insanların mevcut istemlerine yönelik ise allerjik bir tavır sergiler ve bunun haricinde hiç bir insanın mevcut istemlerinin yerine gelmesini istemezler. Egosentrik kişiler’de kıskançlık ruhu ağır basmakta’dır. Kaybetmenin bir heyecanı ve korkusu ile tanınan egosentrik kişiler’de tansiyon birikimi fazla olur.

Egosentrik kendi yanın’da bir başka insanın bulunmasın’dan son derece rahatsız olur ve bu tür durumlarda karşısındaki insana yönelik allerjik bir kompleksiteyi sergilerler. Egosentrik kişilerde iletişim zayıflığı olup yapı olarak sosyal ve toplumsal adaptasyonu sağlamaktan uzak bir olgu sergiler’ler.

KARAKTERISTIK YAPISI
Egosentrik insanlar kendi ihtiyaçları haricinde dahi bulunan nesneye sahip olmanın bir kompleksi içinde bulunurlar. “Hep bana” ikilemi egosentrik kişiler için birincil derecede kompleksif bir konjugezonu ifade etmekte’dir. “Büyüklük taslayıcı” bir karakteri ile kendisini göstermeye çalışan egosentrik kendisi haricinde hiç bir insanın nesnel birikimlere sahip olmasını istemez ve buna kattiyen tahammül etmezler ve bu tür durumlarda insanların başarı sağlamasından büyük bir rahatsızlık içine girerler. Grup entegrasyonuna gelmekte güçlük çeken egosentrik kişilikler sosyal ve toplumsal yargılarda tamamen tipik bir izolasyonu yaşarlar. Realite’den kopuk bir yaşam biçimini kendisine reva gören egosentrik istemlerini elde etmek için çırpınır ve daha sonra toplum kategorilerinden uzaklaşarak yalnız başlarına yaşamayı yeğleyip bu doğrultuda spekülatif bir karakteri sergileyen kimselerdir.

EGOSENTRÎK KOMPLEKSÎNDEN ARINMA EVRESÎ
Bilindiği gibi egosentrik kompleksi daha henüz ilk çocukluk yaşlarına tekabül olur ve bu evre ergenliğin ilk basamağına kadar olduğu gibi bazı durumlarda yaşam boyu’da devam edebilir. Sosyal - toplumsal ve kollektif yaşamdan gerekli kültürü alamayan ve bu nedenle toplumsal entegrasyon’dan izole olmuş olan egosentrik hayat ile buluştukları ve mevcut yaşam gerçeklerini görüp bu olgunun bilincine ulaştıklarıandan itibaren kendilerini uyarır ve mevcut yaşamın realitesini kabüllenerek egosentrik komplekslerin’den arınmayı kendilerine reva görerek toplumsal ve sosyal normlara adapta olmaya doğru adım atmış sayılır’lar.

TEDAVÎSÎ
Marjinalleşmiş kültürden ve asosyal karakterden kurtulduktan sonra ve bütün bu anormalliklerin pasiyan tarafından farkedilerek mevcut yaşam realitesi kendisi tarafından kabül görüldükten hemen sonra içinde bulunulan psikopatolojik etmenin yerini normaliteye bırakması güncelleşmiş sayılır.
Netice itibariyle, kompleksif bir olgu olarak tanım gören bu etmen pasiyan tarafindan psikolojik destekli bir kompozisyon ile yerini özverili bir kültüre ve mevcut sosyal ve toplumsal normları gerektiren sağlıklı bir kombinezona taşıyarak egosentrizm mentalitesinin ortadan kaybolması mümkündür.

 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.