SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

KAYNAK BİLGİLER

 
 

 

 Mehmet Emin ASLAN

 

Uzman Psikolog
alanemin@hotmail.com

 

 

MEDENÎYET ȘEHRÎ ANTÎK KENT MÎDYAT


   
       Güneydogu Anadolunun incisi olarak bilinen Midyat Mardine 65 km. Uzaklıkta Savur, Gercüș, Dargeçit, Îdil ve Nusaybin ile komșu bir ilçedir.
Midyat 1810 yıllarında ilçe statüsüne girmiș ve 1890 Yılında Güneydoğunun ilk Belediyeleri arasında yer edinmiștir.

    TARÎHTEKÎ YERÎ

      Tarihte Diller ve Dinler kendi olarak bilinen Midyat yukarı Mezopotamyanın bir parçası olarak bilinen Tur-Abidin bölegsinde kurulmuștur. M.Ö. 9. yüzyılda kurulan Midyat Asur tabletlerinde « MATÎETE » olarak tarihe geçmiștir. Midyat tarihi bazı veri kaynaklarına göre M.Ö. 13 Yy. kadar uzanan Hasankeyf gibi Mezopotamyanin en eski medeniyet kentidir.

 
       Yukari Mezopotamyada yer edinen bu șehir tarih boyunca Asuriler, Sümerler, Urartular, Makedonyalılar, Persler, Romalılar, Abbasileri konuk edinmiș bir antik kent olarak’da bilinmekte’dir.

      Midyatın Asurilerden Islam egemenliğine girmesi M.S. 640 Yıllında Hz. Ömer’in dönemine rastlanır, bu tarihlerde Abbasiler ve Emevilerin hakimiyetinin ardında Harun Reșit krallığı bölgede hakimiyetine geçmiștir.

      Bilahere Osmanlı döneminde egemenliği altında bulunan Tunuslu Araplardan olușan bir kafile Hristiyan bölgenin bir mıntikasında yer edinir ve böylece Asurilere adeta komșu edinen Mûslüman bir topluluk Midyat’ta yer edinmiș’ki bu topluluğa geleneksel “Mahhalmi” lakabıyla hitap edilir. Mahhalmi topluluğundan bir kısmı ise Ezidilikten Müslümanlığa geçmiș yöre Ezidi köylerinden bir ahali olduğunu’da belirtmek gerekir. Dilleri Arapçaya yakın olan bu grup süreç içinde Midyat’ın bir çok köyünde yerleșke sahibi edinmișlerdir.

      Tarihi Zerdüșt inancı ve geleneğine sahip olan Ezidiler ise Midyat yöresinde yer edinen bir diğer topluluk olarak bilinmesine rağmen son Avrupa gôçü sebebiyle Asuri kaddim inancına sahip Hristiyanlar gibi bu topluluk Midyat ve yöresinde yok denecek kadar azalmıș bir sayıya sahiptirler.
Günümüzde Midyat 110.000 Nüfüsuyla Kürt–Asuri-Mahhalmi ve Ezidilerin Mezopotamyadaki Anavatanı olarak yer edinmekte’dir.

GEZÎLECEK YERLERÎ
          Medeniyetler beșiği Dillerin, Dinlerin ve sanatın bulușma noktası Midyat zengin kültürünün yanısıra sosyal dokusu ilede tam anlamı ile bir Dünya kentidir. Birbirinden güzel taș evleri, Midyat ve Estel olarak bilinen bu iki kısımda gezilecek ve görülecek yerlere layık bir mimari ile donatılmıștır. Binaları karker tașından oyulmuș, tarihi kiliseleri ve cevat pașa tarihi camisi, dar sokaklarında ișlenmiș antik yapıtların yanısıra, tarihi evleri görülmeye değerdir. Muhteșem Konuk Evi yüzyıllardan beri süregelen taș ișçiliği ile Midyatı adeta canladıran bir mimariye șayandır. Midyati gezerken evlerin içi ve dıșının, kapı ve pencere stünların ve kemerlerin katori tașlarından oyularak sırrına ermiș ustalar tarafından adeta

       « ince eleyip sık dokurcasına » ișlenmiș olduğunu görürsünüz. Bu konuda Tasçı geleneğe sıkı-sıkıya sarılan Midyatlı Asuri ustalardan öğreneceğiniz çok șeyler olur.

      MIdyatta Göz alıcı bir güzellige sahip olan konaklar büyüleyici bir güzelliğe sahiptir.

   
Geçmiște Hükümet Kadin sine-vizyonunun yanısıra, Sıla dizisi, ve Yakın tarihte Hercai Midyat’ta çekime alınmıș T.V.dizilerden bazıları sayılır.
Midyatı gezerken Sıla konağı olarak’da bilinen Tarihi konuk evlerin terasında adeta bir Tur eyfel misali çevre manzarasını görmek streslerin bir nevi minimize edinmesinde bir vücube kaynağıdır.
Midyatta Gümüșçüler çarșısı belkide Ülkemizin en eski el sanatını bağrında barındıran bir zenginliğe sahiptir.
   

TARÎHÎ YERLERÎ

           Süryaniler için kutsal kent sayılan Midyat Turabidin bölgesinde bir çok Kiliseye, Manastıra, tarihi Ev ve Sanata ev sahipliği yapmakta’dır, bunlar arasında Midyata 20 Km. Uzaklıkta bulunan ve tarihin en eskilerinde sayılan Mor Gabriel (Meryem Ana) Kilisesidir. Ayrıca Mor Șmuni, Mor Barsawmo, Mor Șabel, Mor Hobil, Mor Ahisnoya tarihi kiliselerini’de Midyat’ta görmek mümkün.

         Dara antik Kenti, Beyaz Su, Azizler Evi, Abraham manastırı ve müzesini görmeye layık olan yerler arasında’dır. Ayrıca Midyatın tarihi köyleri’de aynı zenginlikler ile donatılmıș yöreler olduğunun altını çizmek gerekir.

   
   

MÎDYAT’TA TELKARÎ – GÜMÜȘCÜLÜK SANATI

        Telkari denince ilk akla gelen ilk kent Midyat kentidir, lakin Mezopotamya’nın en eski kültürü ve tarihi sanatı olarak bilinen Gümüsçülük Midyata tabidir. Sanat edinmiș bu medeniyet tamamen Hristiyan minoritesine aittir. Ev yapma sanatı gibi meslek edinmiș bu cazibe sanat Midyatta yaygın bir özelliğe sahiptir.

        Nitekim geçmișten günümüze telkari sanatının canlı olarak ișlemede bulunan, Midyat kuyumcular çarșısında istenilen biçimlerde Yüzük, Kolye, Bileklik, Broș ve daha nice süs eșyalarını bulmak mümkün.
 

   

   

DÎĞER EL SANATLARI

           Midyat Gümüsçülükten öte diğer bir çok el sanatının imalında rol oynayan bir antik kent konumunda’dır. Bu sanatlar arasında Ҫanak-çömlek, Demir ve Bakırcılık, Semercilik, iğne oyaları, Dericilik, El nakıșı, Yorgancılık, Dokumacılık, Kilim ve Halı, Ayakkabı imalatı prodüksiyonunda usta bir özelliğe sahiptir.

   
   
   

TOPRAK MAHSÜLLERÎ

            Midyat denince akla Meșe, Bitim, Antep fıstığı ile kendisine has Acur ve nefis kavunları ile Incirleri akla gelir. Ayrıca Dünyanın en kaliteli üzümleri Midyatta yetișir.

RESTORASYON ҪALIȘMALARI

           Tarihi yıkık ve eskimiș evlerin günümüzde restore edilmeleri Midyatın geleceği açısından önem tașımakta’dır, bu uygulamalar ile birlikte Sevginin, hoșgörünün ve kardeșlik duygularının mimarisi ile bütünleșen Midyat Mezopotamya yerleșkelerine daha farklı bir önem verirken aynı zamanda kendisine özgü tarihi sanatını korumaya, geliștirmeye ve ev sahipliği yapmaya devam etmekte’dir.

   
   

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.