Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   

   

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

 

memedaslemin@hotmail.com

   
   
 

ÖZGEÇMİŞ

 

 
 

        1961 yılında Mardin ili Midyat ilçesi Mizizah (Doğançay ) köyünde dünyaya geldi.

       İlk ve Orta öğrenimini Gerçüş YB okulunda,lise öğrenimini Urfa'da gördü. Midyat bölgesinde ilköğretim okullarında öğretmenlik görevinde bulunduktan sonra yüksek öğrenimini Psikoloji branşında devam etti ve Paris'te ön lisans,lisans ve master öğrenimini 1995-2004 yılları arasında Saint - Denis - Vincennes Paris 8 ve ,Paris Ouest 10 Nanterre Üniversitelerinde yaptı, daha sonra Fransa'da Psikolog olarak çeşitli kurumlarda görevde bulundu. Halen Türkiye'de Psikolog olarak görevine devam etmektedir.
 

 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Hîperaktîf Kîşîlîk ve Özellîklerî
 

 

Zihinsel Açılımda Çocuk ve Uygulanması Gereken Bazı Teknîk Metodlar
 

 

Egosentrik
 

 

Anksiyete
 

 

Benlik İmgesi 
 

 

Otîzm Sendromu Özellîklerî ve Bazi Alternatîfler
 

 

Down Sendromu Psikofizyolojik özellikleri
 

 

Normal ve Patolojîk
 

 

Retard Mental ( Defîsît Entellektüel )
 

 

Hîperaktîf Kîşîlîk ve Özellîklerî
 

 

Epîlepsî Hastaliği Sebeplerî ve Tedavîsî
 

 

Afhazî Ve Apraksî Lezyonu Fonolojîk Terapî - Alternatîfler
 

 

Psîkolojîk Tabîrle Hümen Varlik -Yașam Resîtalî ve  Kîșîlîk olayı
 

 

Çocuğa Yönelîk Yapilan Saldirilar  Agresyon
 

 

İdeal bir insan olduǧumuzu söyleyebîlîrmîyîz ?
 

 

Fobi
 

 

Örnek Aîle Oluşumunda Eğîtîm–Öğretîm ve Tecrübenîn Önemî
 

 

Bebeklerde Bakım Beslenme ve Sağlık
 

 

Depresyon
 

 

Engellî Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Duygular  
 

 

Psikopati
 

 

Engelli İnsanlara Yönelik Yapılan Taciz Olayları
 

 

Ergenlîk Yaşamın Öğretîlerî ve Bîlînmesî Gerekenler
 

 

Psîkolojîk ve Sosyal Yapilanmada Akültürasyon
 

 

Psîkopatolojîk Kîşîlîkler
 

 

Savaş Ve Ölüm Dürtüsü– Psikolojik Boyutu ve İnsanlığa Olan Etkisi
 

 

Psîkolojî Bîlîmînî Anlamak
 

 

Aîlede Ebeveynîn Cocuğa Olan Sorumluluğu Ve Çocuk Yetîştîrme Sürecînde Psîkolojîk Tutumun Önemî 
 

 

Medeniyet Șehri Antik Kent Midyat  
 

 

İletişim
 

 

Küresel Isınma Doğa Fenomenî – Bîr Dünya Felaketîmî ? Hümen Varlık Üzerınde Psîkonörolojîk ve Fîzyolojîk Etkîsî   
 

 

Savaş Trajedisinin Çocuklar Üzerindeki Psikolojik Etkileri 
 

 

 Ülkemizde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerin Çalıșma Niteliğine Genel Bakıș
 

 

Koronavîrüs Însan Üzerîndekî Psîkojîk Ve Sosyal Etkîsî
 

 

Doğum Sonrası Depresyonun Anne Üzerindeki Etkileri
 

 

İnsan Olmanın Bazı Normları
 

 

Kadına Uygulanan Şiddet ve Cinayetlerin Psikolojik ve
Sosyo - Ekonomik Boyutu
 

 
 

 

Şanlıurfa'yı Tanımak 
 

 

Sanal Teknoloji Bağımlılığı ve Yaygınlaşan Toplumsal Erozyon Üzerine Bir Hatırlatma 
 


 


Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.