MESLEK BİLGİSİ

MESLEKİ ALANLAR

KAYNAK BİLGİLER

 

 

   

 Aziz ŞEKER


Sosyal Hizmet Uzmanı /Sitemizin Editörü

 
shuaziz@gmail.com

 
   
   

Umudun Romancısı Yaşar Kemal’i Anarken…

 
Sophokles’in Antigone’sinde şöyle güzel bir cümle geçer: “Dünyanın harikaları sayısızdır, ama hiçbirisi insandan daha harika değildir.” Yaşar Kemal de dünyanın harikalarından biridir; yüzyılın vicdanında kökleşmiş gerçek bir insan; bir bilgedir O.

Yaşayarak yazan, kırk günlük yolda dal kıpırdasa yüreğinin kökünde duyumsayandır. Dünyanın sosyal sorunları karşısında yüreği yanan, sorunlara çözüm yolları üreten, paylaşan bir yeryüzü ozanıdır.

Yüzyıla yakın bir yaşa sahip olan koca çınar ömrüne öyküler, şiirler, romanlar, söyleşiler, denemeler kısaca edebiyatın birçok alanında yapıtlar doldurmuş ve Anadolu’dan tüm Dünya’ya evrensel bir değer olarak kendisini kabul ettirmiştir. Yaşar Kemal, Elia Kazan’ın onunla ilgili dediği gibi, “Homeros’tan bu yana gelen en eski geleneksel anlatıcıdır. Başka bir sesi olmayan bir halkın sesidir.”

Dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin Yaşar Kemal’in herhangi bir yapıtıyla karşılaşacağınız gibi onun adına ve duruşuna yabancı olmayan insanlarla tanışma olanağınız olur. Bu yönüyle mitolojide bilinen isimlerden bir farkı olmadığı ortadadır. Bu edebiyat efsanesinin varlığı Dünya romanını özgürleştiren, insanlar için sevgiyle yoğrulu ve barışla içli dışlı bir öze sahiptir.

Yaşar Kemal’i okuyanlar sevginin, dostluğun anlamını ve duygusunu içselleştirirler. Ve bir daha unutmazlar. Yaşar Kemal deyince yüzlerinde beliren gülümseme, Yaşar Kemal’in getirdiği eski zamanlardan gelen sıcakça bir gülümseyiştir. Hem de mavi mavi Yaşar Kemal gülümseyişi…

Belinski’nin, Puşkin’in ‘Yevgeni Onegin’ eseri için, ‘Rus yaşamının ansiklopedisi’ yargısına varmış olması, ne kadar anlamlıysa bizlerin de Yaşar Kemal romanının Anadolu halklarının yüzü olduğunu söylememiz bir o kadar doğrudur.

Yaşar Kemal sanata gerçek çoğunluk olan halk yaşamından eğilmektedir. Yaşar Kemal’in yaşamı, sanatının tanığıdır. Yaşamı tanıklık üzerine geçerken nehir romanlarını ve toplumsal gerçeği bütün yönleriyle ele alan denemelerini yazmış, röportajlarını gerçekleştirmiştir. Yaşadıkları toplumsal yapının yansıması olunca yapıtları da gerçek yaşamın özeti olmaktadır.

Yaşar Kemal’in insanüstü çabası önüne sürülen dünyevi nimetlerin ötesinde dünya halklarının politik istemleriyle birlikte işkenceye, anti-demokratik uygulamalara, sömürüye karşı olan demokrasi, insan hak ve özgürlükleriyle özdeş bir duruştur. Bu nedenle diyor ki, “Demokrasi önce bir ulusun onurudur. Demokrasiye geçmek, demokrasiyi uygulamak en büyük onurlarından biridir. Ülkemizin demokrasiye geçmesi için biz bütün yazarların, bütün aydınların çok çalışmamız gerek.”

Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal…
Aziz ŞEKER
 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.