Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     

Tüm söyleşilerimiz,sitemiz adına
editörümüz ve yazarımız
 Aziz ŞEKER  tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

SİTEMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÖYLEŞİLER

 


 

  Küreselleşmenin Psikososyal Boyutu Üzerine


 

  Bildiğimiz Sosyal Çalışmanın Günümüzdeki Sorunlarıyla İlgili Olarak C. Ü. E.Fakültesi  Mehmet Eser İle Bir Söyleşi


 

  Kanserin Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve Bu Konuda Bireylere Düşen Sorumluluklar Üzerine Patoloji Doktoru Ebuzer BEKAR ile Bir Söyleşi…


 

  Şiddet Olgusu Üzerine C.Ü. Sosyoloji Bölümü  Öğretim Görevlisi Sosyolog Sezer Ayan İle Bir Söyleşi


 

  Sosyal Devlet, Küreselleşme Ve Yeni Bir Sol Tahayyül Açısından Türkiye Üzerine… Prof Dr. Yakup Kepenek İle Bir Söyleşi


 

  Prof.Dr. Necati DEDEOĞLU  ile  Küreselleşme ve  Halk Sağlığı  Üzerine Bir Söyleşi


 

  Hasta Hakları Ve Sağlık Hizmeti  Üzerine Dr. Mustafa SÜTLAŞ İle Söyleşi


 

  Türkiye’de Hukuk Sisteminin Çocuklar Açısından Önemi Üzerine Avukat Türkay Asma İle Bir Söyleşi


 

  Prof. Dr. Oğuz Polat  İle Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar Sorunu  Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Söyleşi


 

  Aziz Nesin’den Nesin Vakfına Ve O Güzel Çocuklar Üzerine Prof. Dr. Ali Nesin İle Bir Söyleşi


 

  Kadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan Şiddet Üzerine C.Ü. Adli Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Celal Bütün İle Bir Söyleşi


 

  Köy Enstitülerinin Yetiştirdiği Bir Ulu Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi


 

  Özürlü Olgusuna Felsefeyle Bakmak  Prof. Dr. Uluğ NUTKU ile bir söyleşi


 

  Engelliliğin Psikososyal Boyutu Üzerine  Prof.Dr. Orhan DOĞAN ile bir söyleşi


 

  Yaşlılık, Yoksulluk, Ve Sosyal Devlet Üzerine  Doç. Dr. İsmail Tufan İle Bir Söyleşi


 

  Yaşam, Değişme ve Sosyal Hizmet: Aziz ŞEKER ile bir Söyleşi


 

  15 Nisan 2008 Dünya Sosyal Hizmet Günü Nedeniyle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Başkanı  Murat Altuğgil İle Bir Söyleşi


 

  Sanat, Küreselleşme ve Toplumcu Gerçekçilik Üzerine Adnan Binyazar Söyleşi


 

  Çocuk istismarı ve ihmali üzerine  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Figen Şahin İle Bir Söyleşi


 

  Travma Ve Yaşam; 2 Temmuz Madımak Yangını Üzerine  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Burhanettin Kaya İle Bir Söyleşi...


 

  Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler Ve  21. Yüzyılda Sosyal Hizmeti Belediyecilikte Yapılandırmak Üzerine   / SHU Kahraman Eroğlu İle Bir Söyleşi


 

  Prof. Dr. Mehmet ERSOY ile Kent ve Yaşlılık Üzerine Bir Söyleşi


 

  Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi -2


 

  CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İle Sosyal Devlet Yaklaşımıyla Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Görünümü Ve Sosyal Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi


 

  Çalışma Yaşamında Çocuklar ve Kadınlar Üzerine İş Başmüfettişi Doğan Keskin İle Bir Söyleşi


 

  Nihat Tarımeri İle Türkiye’de  Sosyal Hizmet Çocuk ve Gençlik Hukuku Üzerine Bir Söyleşi


 

  İslâm’da Sosyal Hizmet Üzerine Elif Kara İle Bir Söyleşi


 

  Romanın Sosyal Tarihi ve Sosyal Roman Üzerine Edebiyat Eleştirmeni A. Ömer Türkeş İle Bir Söyleşi


 

  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkan Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi


 

  Şair Yusuf Bal İle “Şiir” Üzerine Bir Söyleşi


 

  Toplumu Düşünmek ve Avrupa Birliği Yolunda Sosyal Hizmetler Üzerine Aziz Şeker İle Bir Söyleşi  (Toplumu Düşünmek Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme)


 

  Farklı Devlet Sistemlerinde Karşılaştırmalı Sosyal Refah Hizmet Modelleri Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme Yazısı ve Bir Söyleşi…


 

  “Yaşanabilir kamusal alanın tasarımında yürekli edebiyatçıların yükümlülüğü var. ”


 

  Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi (Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi)


 

  “Emeğin Kurucu Öznelliği” Kitabı Üzerine Bir Söyleşi

 

  Köy Enstitüleri, Aydınlanma ve Küreselleşme Üzerine  Uluğ Nutku İle Bir Söyleşi    
 “Kadınlar, Çocuklar ve Sosyal Devlet”  Fatmagül Berktay ile Bir Söyleşi  


 

Araştırmacı Yazar Sosyal Hizmet Uzmanı Veli Yalçın İle
Sosyal Hizmet Dergileri kitabı Üzerine Bir Söyleşi
(Ocak 2022)
 

 

 Edebiyat ve Sosyal Hizmet Üzerine Güven TUNÇ ile Bir Söyleşi  (Mart 2023)
 
 
 

 

 


Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.