MESLEK BİLGİSİ

MESLEKİ ALANLAR

KAYNAK BİLGİLER

 

 

   
 

 

 Saat 8: atölye vakti

Aziz ŞEKER

 

Saat 8: atölye vakti. (2024). Tunç, G. (Ed.). Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını. syf:185.

 

SABEV YAYINLARI

http://www.sabev.org.tr/yayinlar

SABEV Türkiye’nin sosyal hizmetler ve sosyal çalışma alanında eğitim, araştırma, belgeleme ve uygulama alanında kurulmuş ilk ve tek vakfıdır.

 

 

 

Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışma
 


İlhan TOMANBAY  Aziz ŞEKER (Editörler)

 

   SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 


Büyüsünü Kaybeden Dünya – Sosyal Çalışma İmgelemi

Dr. phil. Aziz ŞEKER

Sosyoloji doktoru kimliğiyle Aziz Şeker Büyüsünü Kaybeden Dünya kitabında dünyayı sosyal okuma yapanlarda ufuk açacak bir toplumbilimsel bakışla ele alıyor. Sosyal çalışma imgeleminin dünyadaki yeri, dünyanın sosyal çalışma içindeki konumu oldukça zihin açıcı bir düzeyde irdelenmiş, incelenmiş. Mesleklerinde yenilikleri düşünebilme olanağı veriyor tüm sosyal mesleklere. Artık dünya eski büyüsünü kaybettiyse sosyal meslekler de bu yeni dünyaya uygun bir anlayış ve yapılanma içine girmemeliler midir? Bunu düşünmek için bile bu kitap kıvılcım yaratıyor. Aziz Şeker düşünce olgunluğunda bir basamak daha yukarı çıkmış bu kitabıyla.

Yıl: 2020  SABEV Yayınları: 63
Sosyal Çalışma Dizisi: 46 

Ederi  : Perakende / Toptan Satış Fiyatı 25 TL
 

 


 

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


Ansiklopedik Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sözlüğü – Kavramlar, Terimler, Kurumlar

Aziz ŞEKER

Sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcı/sosyal tekniker yetiştiren öğretim kurumları Trkiye’de son yıllarda hızla yayıldı. Öğrenciler meslek terminolojisini tanımak, kavramak istiyor. Sosyal çalışma terimleri zaman içine tartışılmaya ve hatalardan arınmaya başlıyor. Yanlışlıklar ayıklanıyor, günden güne doğru temellerine oturuyor. Bunu daha çok yeni açılan sosyal hizmet bölümleri ve öğrencileri yapıyor. Sürekli yanında bulundurulabilecek, cepte, çantada taşınabilecek birsözlüğe gereksinim vardı. Bu kitapla alana unutulmaz bir katkı yapıyor Aziz Şeker. Sosyal çalışma terimleri özüyle ceptedir artık.

SABEV Yayınları: 55 Sözlük Dizisi: 2
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 10 TL
 

 


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 
Ölümle Çalışmak - Cenaze Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal İlişkileri

Ayşen ARSLAN; Betül DEMİR; Cansu ŞİMŞEK; Dilan CAN; Fatma AŞI; Gamze BAŞ

Cenaze hizmetlerinde çalışan farklı mesleklerden bir grup insanın bu zorlu görevleri arasında ev ve aile ilişkileri nasıldır, hiç düşündünüz mü? Hergün bir ölüyü taşımak, morga almak, yakınında beklemek, korumak, yıkamak, kefenlemek, bir yerden başka yere götürmek, duasını okumak, namazını kıldırmak, yüzleri acı içinde bir grup insana hergün nasıl bilirdiniz diye sormak, aynı yanıtı almak, bir ölünün mezarını kazmak, gömmek, hergün bir insan üzerine toprak atmak… Hergün bir ölüye bakmak, hergün bir ölü görmek… Ne kazandırır insana, ne alır ondan? Ailelerini nasıl etkiler?

Bu araştırmada, cenaze hizmetlerinde çalışan gassal, cenaze aracı şoförü, imam, mezar kazıcı, morg bekçisi ve aileleriyle yapılan söyleşilerden kurulu bir nitel araştırmanın sonuçlarını okuyacaksınız? Sessiz bir dünyanın çığlıkları mıdır kulaklarınıza gelen, tevekkül içine yapılan bir görev midir gördüğünüz?
 
SABEV Yayınları: 54 Sosyal Çalışma Dizisi: 42

Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 10 TL

 

 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 

Tarihten Günümüze Unutulan Meslekler

Dr. Faruk GÜÇLÜ

Tarihten günümüze unutulan meslekler kitabıyla sanatileşmenin getirdiği tarihsel dönüşümle zanaatın meslekleşmesine ışık tutuyor Faruk Güçlü. Daha çok zanaat olan birçok iş bugün aynıyla unutulurken sanatileşme ve daha sonra bilişimleşmeyle yeni boyut kazanan uğraşlar çağdaş meslek durumuna geliyor. Kitap bu ilginç sosyal tarihin renkli fotoğraflarla bezenmiş bir demetidir.

SABEV Yayınları: 53 Sosyal Tarih Dizisi: 2
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 15 TL

 


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler

Emrah AKBAŞ

Sosyal çalışma mesleğine eleştirel bakan ve yeni boyutlar getiren ve öneren bir kitap. Bu çalışma çağdaş eleştirel perspektifleri ele alan bir ders kitabı gibi değil, sosyal çalışmacıları ve sosyal çalışma öğrencilerini farklı perspektifler konusunda tartışmaya davet eden bir çağrı olarak ele alınmalıdır. Bu çağrı sadece çağdaş eleştirel perspektifleri tartışmaya dair değil, aynı zamanda sosyal çalışmayı teorize etmeye dair bir çağrıdır.

SABEV Yayınları: 51 Sosyal Çalışma Dizisi: 39
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 20 TL
 

 
   SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 
Avrupa’da Sosyal Çalışma

Peter ERATH, Brian LITTLECHILD

Avrupa’daki sosyal çalışmaya dair bir kitap yazmak hem istendik hem de önemli olduğu halde aynı zamanda zorlu bir mücadeledir. Kitaptaki bütün bölümler bizlere halihazırdaki politikalar, kuramlar, araştırma sonuçları, yöntemler, mesleksel tartışmalar vb. birçok konuya dair geniş bir çeşitlilik sunmaktadırlar. Böylelikle karşımıza her bir okuyucunun kendi ülkesindeki eğilim ve tartışmaları diğer ülkelerinkiyle karşılaştıracak kapsamlı bir çalışma sunulmuş olmaktadır. Belki daha da önemlisi, bu kitapla okuyucuya, örneğin, sosyal hizmetlerin piyasalaştırılması, yönetimciliğe ilişkin yönelimler, risk yönetimi, sosyal çalışma mesleğinin ve sosyal olanın değersizleştirilmesi gibi Avrupa genelinde yaşanan “meta-gelişmeler”in farkına varma fırsatı sunulmaktadır.
Peter Erath, Brian Littlechild

SABEV Yayınları: 49 Sosyal Çalışma Dizisi: 38
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 35 TL
 

 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 


Kırsal Alanda Yaşlılık – Adıyaman Samsat Örneği

Özge ÖZGÜR; Çiğdem SABBAĞ

Adıyaman’ın çok eski bir yerleşim yeri olan Samsat ilçesi köylerinde gerçekleştirilen bu araştırma, çok az bilgi sahibi olduğumuz “kırsal alan yaşlısını” anlamaya yönelik önemli bilgiler sunmuştur. Kırsal alandaki yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için politika, planlama ve hizmetlere yönelik öneriler de geliştirilmiştir.

SABEV Yayınları: 48 Araştırma Dizisi: 1
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 20 TL

 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 

 
Çokkültürcü Sosyal Çalışma

Özge ÖZGÜR

Sosyal çalışma mesleğine kültür boyutundan ve çokkültürlülük boyutundan bakan alanında ilk kitap. Yurtdışında yapılmış bir araştırma. Sosyal çalışma mesleğinin çokkültürlülük içinde yaşadığı ikilemleri, eleştirel bir gözle dile getiren bir araştırma. Sosyal çalışmacılara yeni ve farklı boyutlar kazandıran bir kitap.

SABEV Yayınları: 47 Sosyal Çalışma Dizisi: 37
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 20 TL

 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 

Toplumu Düşünmek

Aziz ŞEKER

Dünya büyük bir risk altında. Sosyal adaletin kurumsallaşmadığı, şiddetin günlük yaşam içinde sıradanlaştığı, insanların ve toplumların ayrıştığı zengini az yoksulu çok bir dünyada yaşıyoruz.

İnsanlar mutsuz! İnsanlar tedirgin bir bekleyiş içindeler. Oysa Dünyayı güzelleştirmek insanın elinde, buna zorunlu da insanoğlu…

Aziz Şeker bu kitabında sosyal sorunların insanlara ve toplumlara yansımasını ele alırken: Çocuk gelinlerden nefret suçlarına, insan haklarından sosyal adalete, küreselleşmeden sosyal belediyeciliğe, kadına yönelik şiddetten engellilere ve sosyal çalışmaya kadar birçok konuya değinmekle birlikte insancıl bir toplum oluşturmanın yollarını tartışmaya okuyucu davet etmektedir.
 
SABEV Yayınları: 45 Sosyal Çalışma Dizisi: 36
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL (İnsanı Düşünmek ile birlikte 30,00 TL)

 

 


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler

Taner ARTAN

Özellikle kamu yönetimi bilimi açısından ülkemizde sosyal hizmetlerin örgütleniş ve işleyişine ilişkin çok fazla çalışma yapıldığı söylenemez. Yerel yönetimler Ankara, Istanbul, İzmir gibi büyük kentlerinden başlayarak giderek daha fazla oranda sosyal hizmetlerin halka sunulmasında rollerini büyütmektedirler. Bu sürecin sağlıklı olarak hızlanması için bilimsel araştırmalara ve nesnel durum saptamalarına gerek vardır. Bu araştırma bu boşluğu doldurmak için yapılmıştır. Büyük boşluğa bir tuğla olabilirse ne mutlu…

Yıl: 2017 (2. Baskı)  SABEV Yayınları: 37
Sosyal Çalışma Dizisi: 30

Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 20 TL
 

 

 


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Okul Sosyal Hizmeti - Yoksulluk Bağlamında Uygulama Modelleri

Dr. Emel YEŞİLKAYALI; Dr. Fulya Giray SÖZEN

Okul sosyal hizmetinin ABD’deki tarihsel gelişimi, sosyo-çevresel ve yasal gelişimi, mesleki gelişimi, bugün dünyadaki durumu, Türkiye’de okul sosyal hizmetinin yeri, tanımı ve kapsamı gibi konularda rahat okunur bir kitap.

SABEV Yayınları: 57 Sosyal Çalışma Dizisi: 43
Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı Fiyatı 10 TL
 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Çocuğa Yönelik İstismar (Tüm Yönleriyle)
 

Derya KURTAY

Çocuğa yönelik istismar ülkemizde son yıllarda toplumsal dikkati en çok çeken konulardan biri oldu. Bu durum toplumsal dönüşümle ilgili. Toplumdaki sosyal kastlar kalkıyor. Dengeler değişiyor. Kapalılıklar bilinir olmaya, bilinip konuşulmayanlar konuşulmaya başlanıyor. Toplum her boyutuyla çözülüyor. Bir süre sonra toplumsal dengeler sağlanacak. Ancak bu süreçte, olanlar çocuklara oluyor. Konuşulanlar bilimsele temellere otursun, istismar mıdır, değil midir, herkesçe bilinsin diye. Kurtay çocuk istismarını bilimsel boyutuyla, ama anlaşılır ve güncel bir dille ele alıyor. Güncel tartışmalar bir düzeye çıksın diye.

 SABEV Yayınları: 61     SABEV alımlarında indirimli 
 Sosyal Çalışma Dizisi: 45      

  25 TL yerine 20 TL
 

 


 

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


Avrupa’dan Ülkemize Sığınan Yabancılar


Faruk GÜÇLÜ

Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa’da 2. Dünya Savaşına yolaçan faşist rejimlerden kaçan ve kendilerine üretimli verimli olanaklar arayan bilimciler, sanatçılar ve kimi meslek sahipleri Atatürk’ün kapı açmasıyla Türkiye’ye geldiler ve genç Cumhuriyet Türkiye’sinde bilimin, sanatın ve çağdaş kütürün gelişmesine, Türkiye’nin yeniden yapılanmasına önemli katkılar verdiler. Bunların sayısı çoktur. Bu yabancıların, sığınmacıların Türkiye öyküleri kolaya okunabilsin diye çok özetlenerek anlatılmış ve kitap fotoğraflarla bezenmiştir. Bugünkü göçmen politikasına düşünsel katkı verebilecek bir yapıt.
 
SABEV Yayınları: 60 SABEV alımlarında indirimli

Sosyal Tarih Dizisi: 3 20 TL yerine 15 TL 
 

 


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


Karar Sürecini Yapılandırma Aracı Olarak SİR - Sosyal İnceleme Rapor Örnekleri

Taner ARTAN; Hıdır YILDIZ, Derya ÜNLÜ, Hülya Türk ÇATALOLUK


Türkiye sosyal çalışmacılarının (sosyal hizmet uzmanlarının) yıllardır önemsedikleri ve ancak gerçek yerine oturtamadıkları sosyal inceleme raporları (SİR) öyküsü ilkkez erli toplu kapsamlı bir kitapta ele alınıyor. Sadece öğrenciler için değil, sosyal inceleme yazan sosyal çalışmacılar için de kaynak kitap. Başucu kitabı. Yolgösterici bir kitap. Çeşitli uygulama alanlarından örneklerle… Artan ve arkadaşlarının büyük emeklerle ortaya çıkarttıkları bir kitap. Sosyal çalışma mesleğinin gerçek uygulamasında olguların, olgu tartışmalarının ve olgu yönetiminin kitabı. Sosyal inceleme raporu nasıl tasarımlanmalıdır, nasıl yazılır; bu kitap ilgililere anlatıyor. Hem de gerçek olaylara dayanarak. Sadece raporları yazanlara değil, raporların yazılmasına vesile ve konu olan adsız kahramanlara ve uygulamada kesintisiz emeği geçen uygulamacılara merhaba.

SABEV Yayınları: 59 SABEV alımlarında indirimli
Sosyal Çalışma Dizisi:

44 40 TL yerine 30 TL
 

 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 

Yaşlılarla Sosyal Hizmet

Taner ARTAN

Yaşlılığı her boyutuyla ele alan en yeni bilgiler ve istatistiklerle yaılmış en son kitap. Özellikle yaşlılarla sosyal hizmet alanında çalışanlar için yolgösterici, rehber kitap.


SABEV Yayınları: 58 SABEV alımlarında indirimli
Sosyal Çalışma Dizisi:

43 25 TL yerine 20 TL
 

 


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

TRANSAKSİYONEL ANALİZ YAKLAŞIMI VE SOSYAL HİZMETLERDE KULLANIMI

Prof. Dr. Nihal Turan, Doç. Dr. Nurdan Duman (bugün Prof.)

Kitapta kuramının açıklanmasıyla birlikte psikolojik oyunlar ve çeşitleri uygulama örneğiyle birlikte verilmekte, evlilik yaşamında sorun çözmeden çocuk, genç, suçlu çocuk, koruyucu ailelerde sorun çözmeye, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarından ana çocuk sağlığı alanındaki çalışmalara kadar farklı sosyal hizmet alanlarında TA uygulamaları bu alanda kullanılan diğer kuramsal yaklaşımlarla karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. İsteyene kitap yazarlarından imzalı gönderilir.

Tek alımlarda PTT ödeme alıcıya aittir.

Ederi Fiyatı 25 TL olup sosyal hizmet alanlarında çalışanlar için indirimli 20 TL‘dir.

   
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 


Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Mesleki Tercih ve İstihdam Beklentileri - Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Tercihlerine İlişkin Tutumları ile İstihdam Beklentileri Arasındaki İlişki


Nuray GÖKÇEK KARACA; Erol KARACA

Mezun olduklarında sosyal hizmet alanlarında çalışacak olan sosyal hizmet öğrencilerinin mesleğe bakışları, algıları ve istihdam beklentileri üzerine gündelik konuşmalar dışında bir şey bilmiyoruz. Bu alandaki araştırma boşluğunu dolduran bilimsel yetkinlikte ilk kitap herhalde budur.

Sosyal hizmet öğrencileri karmaşık duygular içinde okumaya çalışıyorlar. Pek bilinmedik bir mesleği okumak, gelecekte iş bulup bulamama kaygısı ile daha bir zorlaşıyor onlar için. Bu öğrencilerin özellikleri, nitelikleri, tercihleri ve beklentileri birbirine karışıyor; kör bir yumak olup çıkıyor karşımıza.

Bu yumağı çözen bir anahtardır elinizdeki kitap. Bu bilimsel araştırma sadece öğretim sorumluları için aydınlatıcı değil, aynı zamanda bu zorlu öğretimi alan öğrencilerin kendilerini tanımaları için de bir kolaylaştırıcı olacaktır. Değerli bilimci ve araştırmacılar Karacalara emekleri için teşekkürler.


SABEV Yayınları: 56  Araştırma Dizisi: 2

Ederi Perakende / Toptan Satış Fiyatı 10 TL

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

 sosyalhizmetuzmani.org  © Bütün hakları saklıdır.