Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     


PSÎKOPATOLOJÎK KÎŞÎLÎKLER

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 
 
 


Psikopatolojik kişilikleri bir çok kategoride izah etmek mümkündür, bu kategorik gruplar arasɩnda :

  Sosyopatik kişilikler :

 Etmenleri :

 . Gruba entegre olmakta zorlanɩr,

. Sürekli kargaşa çıkarɩp insanlar ile sataşɩr,

. Aile ve çevresinde huzursuzluk çɩkarɩr,

. Konuşmalarɩnda anlaşɩlmaz sözcükler sarfeder,

. Çabuk sinirlenir,

. Hɩrsɩzlɩk ve mafyöz tipi özellikleri üzerinde taşɩr,

. Atipik davranɩşlar sergileyen kişiliklerdir.

Sosyopatik imaj

Histerik kişilikler :

 Etmenleri :

. Egosentriktir,

. Emotif, üzgünlük taslayɩcɩdɩr,

. Gerçeklerden çok hayalcidir,

. Sɩcak ilişkilerden uzaktɩr,

. Sosyal bazɩnda istenilen normlari üzerinde taşɩmaz,

. Sinirli halleri mevcuttur,

. Şantaj yapmasɩnɩ sever,

. Cinsel olguda kontrolsüzdür,

. Çabuk yorulur,

. Depressif özellikleri üzerinde taşɩr.


 
Histerik kişilik örneği

Psikhastenik – Fobik kişilikler :

 Etmenleri :

. Şüphecidir,

. Sürekli krizler ile ilintilidir,

. Rahatsɩzlɩklarɩndan şikayetçidir,

. Üzgündür,

. Moralsɩzdɩr,

. Hayalcidir,

. Kendisini sigara, içki ve diğer abusif etmenlere kaptɩrandɩr,

. Tansiyon seviyesi fazladɩr,

. Stresvari bir olgu içinde’dir.

Psikhastenik - Fobik imajı

 Paranoyak kişilikler :

 Etmenleri :

. Kendi istemlerini dile getirmekte zorlanɩr,

. Anlaşɩlmaz konuşmalarɩ mevcuttur,

. Kişilere karşɩ saygɩsɩzdɩr,

. Asosyal bir karaktere sahiptir,

. Egosentriktir,

. Agressif bir yapɩya sahiptir,

. Kɩskançtɩr,

. Ailesine ve yönetmenine karşɩ gelir, saygɩsɩzca davranɩr,

. Entellektüel kapasitesi zayɩftɩr,

. Bazen içinde bulunduğu durumdan kaygɩ duyar ve kendi-kendisini eleştririr.

Paranoyak kişiliğe özgü imaj

Şizofren kişilikler :

Etmenleri :

. Üstünü kirletir ve bakɩmɩnda asosyal bir karakter sergiler,

. Îstemlerini dile getirmekte zorlanɩr,

. Antisosyal reaksiyonlarɩ mevcuttur,

. Kişiler ve grup ile diyaloğu mevcut değildir,

. Îzolasyonu üzerinde taşɩr,

. Soğuk bir karaktere sahiptir,

. Îstemlerini dɩşarɩ çɩkarmaktan çekinir, korku olayɩna mütabɩktɩr,

. Hayalperesttir,

. Bildiğini okur ve diretir,

. Konuşmalara yer vermez, kendi konuşmasɩ bitince hɩzla alanɩ terkeder,

. Acayip özelliklere sahiptirler.

Şizofren kişliklere özgü imajlar

Nevrotik kişilikler :

 Etmenleri :

 . Aşɩrɩ bir tansiyona sahiptir, korporel yapɩsɩnda titremeler mevcuttur,

. Çabuk yorulur,

. Hüzünlüdür,

. Hiperaktif, akabinde pasif bir yapɩ sergiler,

. Yerinde durmayɩ sevmez,

. Sürekli çevresi ile sataşɩr,

. Bildiğini okur, kimseyi dikkate almaz,

. Geceleri uyumakta zorlanɩr,

. Attak-Panik özellikleri mevcuttur.

Nevrotik kişilikler imajı

Limit kişilikler (Borderline) :

 Etmenleri :

 . Çalɩşmalarɩnda sonuca ulaşmadan yarɩda bɩrakɩr, pasif bir olgu sergiler,

. Bazɩ durumlarda sosyal olmasɩna rağmen tipik hareketlere tekabül olur,

. Depressif olgulara sahiptir,

. Arkadaşlɩk ilişkilerinde süreklilik taşɩmaz, yalnɩz kalmayɩ tercih eder,

. Sürekli tereddüt içinde’dir,

. Pessimisttir, geleceğine şüphe ile bakar ve umutlu değildir,

. Mɩzmɩzlar, sorulan sorulara isteksizce cevaplar verir,

. Başarɩ seviyesi düşüktür.

 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.