Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   
    

Fatih KILIÇARSLAN

Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile ve Evlilik Danışmanı

 
fkilicarslan34@gmail.com

   
   

 
 
 


“Koruyucu Aile” hayat kurtarır!

 
Çocuk bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal bir varlıktır. Çocuğun öğrenmesi, taklit yoluyladır. Ailede anne, babasını taklit ederek öğrenir. Çocuğun çevresinde sağlıklı rol ve modeller çocuğun bilgiyi kullanabilme, problem çözebilme ve davranışa dönüştürme becerisini geliştirir. Anne ve babanın çocuğa sevgisini dengeli, sürekli, tutarlı bir biçimde vermesi en az çocuğun beslenmesi kadar önemlidir.

Anne- çocuk ayrılığının sonuçları

Bilimsel araştırmalarda kısa süreli de olsa anne-çocuk ayrılıklarının sonuçları ve etkileri incelenmiştir. Annesi vefat veya terk etse bile çocuğa bakım veren kişinin sık değişmediği ve çocuk ile iyi ilişkiler geliştirilmiş olması durumunda, çocukların bu ayrılıktan travmatize olmadığı ve en az düzeyde etkilendikleri hatta yeni deneyimler kazandıkları için gelişimlerine olumlu katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bağlanma, çocuk ile temel bakım veren arasında gelişen güçlü bir duygusal bağdır. Güvenli bağlanma çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkilemekte ve psikolojik sağlık açısından koruyucu bir etken oluşturmaktadır.

Kimsesiz çocuklara “koruyucu aile” ile bakım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne ve/veya babasını kaybeden ihmal ve istismar mağduru olup kurum bakımına alınan kimsesiz çocuklara yuvalarda, yetiştirme yurtlarında koğuş tipi ve toplu bakım uygulamasına son veriyor. 'Koruyucu Aile' uygulamasını hızla yaygınlaştırıyor. Korunmaya muhtaç çocuklarımıza, bir aile ortamında yaşama imkânı sunuyor.

“Koruyucu Aile” uygulamaları

Koruyucu aile, kurum bakımına alınan çocuklarımıza, ebeveyn yoksunluğunu hissetmemeleri adına “yeni bir aile” sunan bir bakım modelidir. Gelişim dönemlerinde çocuğa “sağlıklı ebeveyn” modeli ile sevgi ve güven verebilecek bir ailedir koruyucu aile.
Çocuk bakım modellerinde meydana gelen değişim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev tipi bakım modellerinin olduğu çocuk evleri siteleri, sevgi evleri, aile tipi bakım modellerinin olduğu koruyucu aile ve evlat edinme modellerini geliştirmiştir. Bakanlık uygulamalarının gelişimine paralel korunmaya gereksinimi olan tüm çocukların koruyucu ailelerle güven içinde bakımlarının olumlu sonuçlarını alıyoruz.

“Koruyucu Aile” hızla artıyor.

2011 yılı sonunda “koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı, 1.282” iken 2016 yılı sonunda “koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı, 5.004” çocuğa ulaşmıştır.
Yine 2011 yılı sonunda “koruyucu aile sayısı 1.190” iken 2016 yılı sonunda “koruyucu aile sayısı 4.115”e ulaşmıştır.
2016 yılı sonunda “aileye döndürülen çocuk 11.227” ile “koruma altına alınmadan aile yanında destek verilen 84.872 çocuk” ve halen “kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 13.319 dur.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2018 yılında Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 289 oldu. Koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde; en fazla koruyucu ailenin 486 aile ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u 360 aile ile İzmir, 312 aile ile Ankara, 201 aile ile Kayseri ve 187 aile ile Kocaeli illeri takip etti.

İslam, “Koruyucu Aileyi” teşvik ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, "Koruyucu ailelik dinimizin yetimlerin himaye edilmesine yönelik teşvik ettiği bir uygulama. Bu uygulamada çocuk kendisini himaye edenlerin anne ve babası olmadığını, Allah rızası için kendisine bakıldığını bilmektedir." Diyerek inancımız açısından koruyucu ailenin desteklendiğini vurguluyor.
Koruyucu aile yanında kendini değerli, ebeveynlerince önemsendiğini hisseden çocuk mutlu olur, davranışlarından doyum alır, kendini gerçekleştirme olanağı bulur. Sağlıklı manevi yaşamın temellerini oluşturan koruyucu aile, bakımını üstlendiği çocuklarının kendisi ile barışık, insan ilişkileri olumlu ve kuvvetli, saygılı bireyler olarak geleceğe hazırlar.

 
 
 

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.