Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   

  

Kemal GÖKCAN

Site Editörü / Sosyal Hizmet Uzmanı
 

   
   
   

ÖZGEÇMİŞ

 

 
 
          Okur yazar, sosyal hizmet emekçisi 
 
 
 


YAYINLANAN ESERLERİ

 

 

Özürlü Çocuğa  Sahip Ailelerde İletişim
 

 

Engelliliğe Toplumsal Bakış
 

 

Özürlülükte Toplumsal İstismar
 

 

İletişim ve Sosyal Hizmet Mesleği
 

 

Özürlü Çocuğa Sahip Ailelerin Psiko-Sosyal Durumu
 

 

Engelli Refahı ve Sosyal Mevzuat
 

 

Halkla İlişkiler
 

 

Ailede İletişim
 

 

İkna Edici İletişim
 

 

Benlik Gelişimi ve İletişim
 

 

Reklamlar ve Çocuğumuz
 

 

Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler
 

 

Ailede İletişim Sorunları,Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 

 

Örgütsel İletişim
 

 

Kültürel İletişim
 

 

İkna Odaklı İletişimden Anlama Odaklı İletişime: Eşitlikçi İletişim
 

 

Kitle İletişim Araçlarının Güvenilirliği ve İnandırıcılığı
 

 

İletişimin Düşünsel Analizi
 

 

Günümüzde İletişimsizlik
 

 

İletişimin Neresindeyiz?
 

 

Dinleme Becerisi
 

 

Halkla İlişkiler ve İletişim
 

 

Sözsüz İletişim
 

 

Anne – Baba ve Çocuklar Arasında İletişim
 

 

Görsel İletişim
 

 

Giyim Kuşam ve Fiziksel Görünüm Algısı
 

 

Empatik İletişim
 

 

Politika ve İletişim
 

 

Kitle İletişim Araçlarının Birey Üzerindeki Etkileri
 

 

İletişimde Özgüven ve Motivasyon
 

 

Bireyler Arası İletişim
 

 

Mutlu Olmak
 

 

Mutlu Olmak -2
 

 

Bireysel İletişim ve Çatışma
 

 

Yüzleşmek
 
 
 
 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.