Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   
    
Kadın Roman Kahramanları
 

Aziz ŞEKER

   
   

 

 

Şeker, Aziz. (2021). Kadın Roman Kahramanları. Toplumsal Cinsiyet, Edebiyat Sosyolojisi ve Roman Okumaları. Ankara: Nika Yayınevi.

 

Kitap Tanıtımından:

Toplumsal değişme sürecinde kadının sosyal konumunu anlamak için yapılan roman analizlerinin, toplumsal cinsiyet çalışmalarına ve feminist edebiyat sosyolojisinin gelişimine katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Heidegger’in belirttiği gibi sanat, gerçeğin kullanıma sokulmasıyla eştir. Bu nitel araştırmada gerçekliğin roman kısmı sosyolojik bir düşünüşle ele alındı.

*

Okurlar, bu kitaptan sonra Dostoyevski’nin Sonya’sına, Tolstoy’un Anna’sına, Dolli’sine, Stendhal’in Madam de Rênal’ine, Vedat Türkali’nin Nermin’ine, Halide Edip’in Rabia’sına, Fakir Baykurt’un Irazca’sına, Flaubert’in Emma’sına hiç de yabancı olmadıklarını fark edecekler.

*

İncelediğimiz romanlar arasında yer alan Tolstoy’un Anna Karenina’sındaki Anna ve Kiti karakterleri, Stendhal’in Kırmızı ve Siyah’ındaki Madem de Renâl ve Mathilde karakterleri, Flaubert’in Madam Bovary’sindeki Emma Bovary, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sındaki Sonya tiplerinin ama hepsi de kusursuz bir şekilde erkek egemen geleneksel toplumsal yapıların dayattıkları ilişkiler çerçevesi içinde karakterize edilmişlerdir. Kamusal alanda varlığını ilerletemeyen ve mahrem alanda mutsuz bir Anna’nın her koşulda yaşamı, erkeklerin dünyasında bir sona gitmiştir.

*

İnsana kazandırdığı düşünsel sorgulama becerisi geliştirme ve mutluluk verme özelliği için sanat yapıtları yazılmaya devam edilecek, yapıtlar toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından da önemini koruyacaktır. Odakta kadın olmak koşuluyla bu durum, edebiyat yapıtlarına bütünsel yaklaşımla bakıldığında bir feminist edebiyat sosyolojisi üretilebilir mi? sorusunu ise gündemden düşürmeyecektir.

Kitap isteme adresi:

https://nikayayinevi.com.tr/

 

 
 
 
 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.