Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   

   

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY

İstinye Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölümü

itomanbay@istinye.edu.tr

 

 
   
   ÖZGEÇMİŞ
 

 
 
İlhan Tomanbay, Prof. Dr. İskenderun (Hatay) doğumlu (21 Nisan 1948).

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi'nden mezun oldu (1971).

Sekiz yıl, Türk-İş'e bağlı (daha sonra DİSK'e) Genel-İş Sendikasında eğitim uzmanı olarak çalıştı (Nisan 1972-Ağustos 1979). Sendikanın bursiyeri olarak gittiği F. Almanya’da sendikacılık eğitimi aldı; yurtdışındaki işçilerimiz ve aileleri üzerine uygulamalı mesleki çalışmalar yaptı (1974-1975), makaleler yazdı. Askerliğine kadar kaldığı F. Almanya’da bir yetiştirme yurdunda gençlik sosyal çalışmacısı olarak çalıştı (1975-1976).

Aynı yıl, Almanya’dan dönüşünde sendikadan ayrılarak (Ağustos) 1972’den itibaren Hacettepe Üniversitesi çatısı altında yeralan Sosyal Hizmetler Akademisi araştırma görevliliği sınavına girdi. Kazandı. 1983 düzenlemesiyle okulun statüsü değişti ve Rektörlüğe bağlı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu olarak öğretimini sürdürdü. (Temmuz 1979).

Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika kürsüsünde yüksek lisans derecesi aldı (Ekim 1979-Temmuz 1981). Aynı bölümde doktora yeterlik sınavını kazanarak doktoraya başladı, ancak, 12 Eylül 1990 askeri darbesinin Sosyal Politika Kürsüsünü kapatması üzerine doktorasını yurtdışında yapmaya karar verdi.

1985 yılında aldığı davetle Berlin Sosyal Çalışma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik) konuk öğretim elemanı olarak çalıştı; çeşitli dersler verdi (1985 Güz - 1988 Güz). Bu arada Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung) ve Hans Böckler vakıflarından (Hans-Böckler-Stiftung) doktora bursu kazandı. Berlin Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Eğitim ve Sosyal Çalışma Bölümünde (Technische Universität, Berlin, Fachbereich für Erziehungswissenschaften, Abteilung Sozialpädagogik/Sozialarbeit) Friedrich Ebert Vakfının bursiyeri olarak doktora yaptı (1987-Haziran 1990).

1991 yılında Türkiye’ye dönerek güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda tekrar çalışmaya başladı.

Sosyal hizmet anabilim dalında doçentlik sanını (1993) ve doçentlik kadrosunu aldı (1995).

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda profesörlük kadrosuna atandı (1999).

Rektörler arasında yapılan mutabakat üzerine 1997 yılında geçici görevle gittiği Akdeniz Üniversitesinde (Antalya) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (AKSUM) kurdu; iki yıl müdürlüğünü yaptı (1998-2000). Akdeniz Üniversitesinde açılması son aşamaya gelen Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünün kurulması sağlanamadığı için geri döndü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokuluna müdür yardımcısı olarak atandı (2000-2002). Daha sonra aynı Yüksekokulda 2009 yılına kadar müdür olarak görev yaptı. Hizmet ve öğrenim karışıklığına son verilmesi için Ankara Meslek Yüksekokulundan teknik programların ayrılarak Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yapılanmasına katkı verdi ve Ankara Meslek Yüksekokulunun adı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi. Bu süreç içinde belirli bir süre Polatlı Meslek Yüksekokulunun da müdürlüğünü üstlendi.

Kesintisiz görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunun statüsünün değiştirilerek Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Sosyal Hizmet Bölümü olarak bağlanmasına (2005-2006) Üniversite Senatosunda destek verdi.

21 Nisan 2015 günü yasal kamu hizmeti süresini sonlandırarak emekli oldu. Halen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmete Bölümünde görev yapmaktadır.
 
 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Hepimiz Sığınmacılara " Umut " Aşılayalım !
 

 

Keçiören’den Ayrılıyoruz
 

 

Atatürk ve Keçiören
 

 

Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?
 

 

Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?
 

 

Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme
 

 

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine
 

 

Meslek Konusunda Çeşitleme - Önsöz


 
Dünya S Ç Günü 2017’nin Düşündürdükleri (World Social Work Day (WSWD) 2017)
 

 

Bonzainin, Bağımlılığın İlacı: Sosyal Olmak ve Sosyal Çalışma
 

 

Adli Sos Hiz Adli Sosyal Çalışma (Forensıc Socıal Servıce Or Forensıc Socıal Work?)
 

 

Aziz Şeker’den Deneme Tadında Öyküler Ayrılıklar Güzelse
 

 

Göç Ve Sığınma Alanında “Sosyal Hizmet Uzmanları” Neden Çalış(A)mıyor?
 

 

Güzel Ve Zarif Formüle Edilmiş Bir Soru Üzerine
 

 

Dünya S Ç Günü 2018’de Topluluksal ve Çevresel Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi
 

 

Sosyal Hizmete Neden Sosyal Çalışma Diyorum?
 

 

Neye üzülüyorum, biliyor musunuz?
 

 

Sevgili Kasım Kırmızı’ya Söylenen: Mesleğin Birçok Sorunu Varken…
 

 

Sosyal Çalışma Ve Avrupa Sosyal Şartını Doğru Anlamak
 

 

Dünya Sosyal Çalışma Günü: Mesleğin Kendini Anlatma Günü
 

 

Dünya Sosyal Çalışma Günü 2018: İnsan İlişkileri  Sosyal İlişkilerdir
 

 

Dünya  Sosyal Çalışma Günlerinin Türkiye’de Gelişim Çizgisi
 

 

Üniversite Tanıtım Günleri 2019 2020 ve Meslek Seçiminde Öncelik ???
 

 

Sosyal Hizmet Alanlarında Üstlendikleri Büyük Rolleriyle Dünya ve Türkiye’de Sanatçılar  
 

 

İNSAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
World Social Work Day 2020 = Dünya Sosyal Çalışma Günü 2020
 
 

 

KORONA VİRÜSÜ PANDEMİSİ VE SOSYAL ÇALIŞMANIN DEĞİŞEN ROLLERİ
World Social Work Day 2020 = Dünya Sosyal Çalışma Günü 2020
  
 

 

Açık Öğretim Fakültelerinin Sonu Ne Olacak Hocam? 
 

 

İnsana Bakış
 

 

Beslenme Kültüründen Sosyal Kültüre 
 

 

Geçmişsiz Bugün Olur Mu? Geçmiş Geçmişte Kalır Mı?
 

 

Bir Vidyo Üzerine Sosyal Hizmet ve Sosyal Çalışmanın Geleceği 

 

 

Sosyal Mesleklerde Yapay Zeka v e Sosyal Çalışma
 

 

Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışma
 

 

 

 
 

 

 
 


İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yapay zeka öğretiliyor, dijital sosyal çalışma geliştiriliyor ve Türkiye'de sosyal çalışma mesleği gelecek onyıllara hazırlanıyor.

 Lütfen devam ediniz.

 
 

 

 


Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.