Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   
    Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog 

alanemin@hotmail.com

 

   

 
 
 
 


 İNSAN OLMANIN BAZI NORMLARI

 

 Insan toplumsal değer varlığını kendi insani varlığı ile sağlayan Doğanın tek varlığıdır, o halde denmelidir’ki : Insanın kendi-kendisini kontrol altında tutması kadar güzel bir duygu olabilirmi sizce ?

Hiç şüphesiz bu olgu insanın yapmasında gerek gördügü bir çok etmeni yerine getirmesinde zarüri olduğu kadar, kendi insani varlığı içinde önem ifade eden bir konseptidir diye düşünmek gerekir.

ÎNSAN OLARAK BEN :


Kendimi toplum ile bağdaşık bir duruma getirebilme, toplumsal yargilara değer verebilme, toplumun normlarına dahil olabilme ve bu anlamda kendime :

. Düşünce birikimimi sergileme,

. Yenilikçi öğelere değer biçme gibisinden olgularına dikkat ederim.

Yeri geldiginde demeliyimki : kendim eleştirmem kendim için saygı duyulması gereken insani bir hazne’dir diyebilmeliyim ben.

ÖRNEĞIN KENDIM :


- Bir Grup toplantısında benim konuşma tonum ve diğer ritmik hareketlerim nasıl olmalıdır ?

- Jestlerim ile Davranış tarzim insanlara nasıl bir imaj sergilemelidir ?

- Oturuş tarzim, insanlara bakış ve kendi-kendimi kontrol edebilme konseptim nasıl bir olgu segilemelidir diye hiç düşünmezmiyim ?

Bütün bu etmenlerin doğruluk payı ve sistematik bir şekilde dışarıya yansıtım bulması için ilk tabirde kendim :

. Konuşurken karsi tarafımdaki insanlara bakar ve konuşmaya başlamadan evvel derin bir nefes ile sözlerime başlamasını bilmeliyim,

. Konuşmama gerekirse bir espri ile başlar ve yanımdakilerden tebessüm payını talep etmeliyim,

. Ritmik ve Jestüel birikimimce insanların bana hoşgörü ile bakmalarını sağlamalıyım,

. Konuşma esnasında el, kol, kafa ve korporel birikimlerim ile konuşmalarımın uyum sağlamasına gayret sarf etmeliyim...

Bütün duygulari tadbik ederken hiç unutmadan demeliyimki : Bir insanın toplumdaki sözü sırasında bir Aktör görevini gördüğünü, ve, bu anlamda “temsili bir sıfat ile dahi olsa” kendi insani varlığınca kendisine değer taşıması gerektiğini, konuşma takdirinin ise kendisini dinleyelerden almış olabileceğini unutmamalıdır diye düşünmeliyim.

KONUŞMA PROSEDÜRÜMDE :

- Konuşma perspektifimle etkileyicimiyim ?

- Konuşma konseptim’de Aktifmiyim ?

- Normlara ve ritme uygun konuşuyormuyum ?

- Konuşmalarım zaman ile ardaşık, konunun özü ile içeriklimidir ?

- Konuşmalarım dikkat çeker seviyedemidir ? ….

Unumamalıyım’ki ben : Yanımdaki insanlara hitap ederken ilgi duyulan sorunlari için konuşmalarımı sergiler, ve, kendimi onların yerine koyarak, kendilerine hitap ederim, bu anlamda sizce konuşma deneyimli olmak önemli değilmidir ?

BENÎ ÎLGÎLENDÎREN ÎNSAN HALLERI ARASINDA :


. Merak, Aşk, Sevgi, Hoşgörü, Sempati, Tebessüm ;
. Üzgünlük, Içine kapanıklık, Kızgınlık, Kıskanmak, Utanmak ;
. Saldırganlık, Tepki, Reaksiyon, Allerojen, Egoist ;
. Dikkat dağınıklığı, Stres, Depresyon, - Îzolasyon….

Budur bana göre yaşamın gerçek öğeleri. Deyim yerinde ise, bu öğeler sayesinde ancak gerçek yaşamın Normal ve Patalojisini bilir, tanırım.

BÜTÜN BU ETMENLERE ÖZGÜ
YAPTIĞIM AKTÎVÎTELERDE BENÎM :


- Beni toplum ortamında analiz eden ve bu anlamda kişiliğimi topluma yansitan bir karaktere sahip olduğumu,
- Benim « haklılık » payımın yada « varsa şayet » haksız kişiliğimi sergileyen etmenlerin bulunduğunu,
- Benim toplum içinde yer edinebileceğim ve bu anlamda toplumsal değerlere layık olabileceğim davranışlarımın bir panoramasının var olduğunu,
- Benim başarı kazançlarım ile (varsa şayet) karşıt pozisyonların beni toplum huzuruna taşıyan yaşamımın bir biyografisinin olduğunun gerçeğini yaşarım.

BÜTÜN BU OLGULARDAN ÇIKARACAĞIM DERSLER BANA :

. Kendi düşüncelerimden doğruluğu yansıtan yüzdelik birikimim nedir ?

. Kendi düşünce pozisyonum beni nerelere taşıyabilir ?

. Kendi düşüncelerim gerçek yasamim’da haklılık payını oluşturuyormu ?

. Kendim bir başka insanın düşüncelerine gerçekten saygı duyma konseptini üzerinde yaşatan birimiyim ?

. Kendi düşüncelerim gerçek ile bağdaşık durumlardamı’dır ?

. Hangi durumlarda kendi düşüncelerimi yargılamalıyım ?

. Düşüncelerim Toplum ortamında tutulur bir özellik taşımaktamı’dır ?

. Kendim realite ile bağdaşır bir temas sağlayan birimiyim ?

. Düşünce birimlerimin reforme olabilme ve daha yenilikçi-realist bir konsepte tabi olabilme şansını veren birimiyim ?

Nitekim çok iyi bilmeliyimki : Bütün bu olgular her nekadar benim için hayati bir önem taşıyorsa, bilinmelidir’ki, toplumsal değerler’de benim için bir o kadar önem taşıyan etmenlerin bilincinde olmak zorundayım diye düsünmem gerkemezmi sizce ?

YASAMA HAZIRLIKLI OLMAK ICIN BEN :

. Kendim, dışarıdan gelebilecek ve tehlike arz edebilecek tüm etmenlerden kendimi korumak ve bu anlamda önceden tedbirli olmak zorundayım,

. Kendim, « olası ters tepkilere yönelik » kendime hakim olmak ve kendimi kontrol altında tutmak gayretini sağlamalıyım,

. Çalışma stilimin konformu için planlı bir bir şekilde ise başlamalıyım,

. Çalışma konseptimin daha iyi yarar sağlaması için çevremdeki mesleki insanlardan bilgi almasını sağlamalıyım,

. Çalışma tempomun daha saglikli yürümesi için nizami ve özverili bir tempoya öncelik vermeliyim,

. Çalışmamın kalite ve standartlara uygun olmasını sağlamalıyım, v.s…

BU OLGULARDAN ESINLENEREK KENDIME SORARIM :

- Kendim çalışmalarım karaşısında sonuç alabilecek bir insanmıyım ? (Kadastrof / Konfor)

- Kendim Ütopikmiyim, Realistmiyim ? ( Hayalperest / Reel )

- Kendim Üleşimcimiyim, Bencilmiyim » ? (Toplumsal Norm / Egoist )

- Kendim insanlara dönük antipatikmi, tebessüm edenlerdenmiyim ? (Görgüsüz / Sevgi )

- Kendim geleceğe özgü umutlumuyum, Kaygılımıyım ? (Optimist / Pesimist)…


BU ANLAMDA SÎZCE ÎNSAN‘IN :

Görmeden bakmak; Îşitmeden dinlemek; Hissetmeden dokunmak; Tad almadan atıştırmak; Duygulara kapılmadan yer bulmak; Koku almadan koklamak; Düşünmeden konuŞmak gibisinden risklere yönelik, olası tüm bu yargılara karsi, kendi insani benliğini test etmesinde yarar vardır diye düşünmek gerekmezmi ?


Saygılar.

Mehmet Emin ASLAN

Psikolog

 

 
 
 

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.