Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

 

EDİTÖRLERİMİZ
 Aziz ŞEKER

 

Kemal GÖKCAN

 
 
 
               İnsanlık tarihi boyunca, yüzyılları kapsayan ekonomik ilişkilerin var ettiği sanayi kapitalizmi, nimetleriyle ve külfetleriyle dünyanın hemen hemen her köşesine yöneldi.

             Bu süreçte ortaya çıkan sosyal sorunlarla ilgili yapılan çalışmalar sosyal teorinin gelişimini hızlandırdı. Sosyal teorideki gelişmelerin yansıması olarak ise sosyal disiplinler ve meslekler kimlik buldu. Bu açıdan 20.yüzyılın başlangıcında; aydınlanmanın ve modernitenin değerlerini içselleştirmiş olarak, sosyal çalışma/sosyal hizmet mesleği de doğdu.

            Toplumsal sistemleri insancıllaştırma rolüyle, Batıda refah devleti pratiğinin ilerlemesine bağlı kalarak yaygınlaşırken, öte yandan sosyal adaleti amaçlayarak insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi yönünde praksisini inşa etti. Ve artık günümüzde, bütün sosyal sorun alanlarında bilgi ve hizmet üreten, sosyal çalışma (sosyal hizmet) disiplini, küreselleşme sürecinin dünya toplumlarına dayattığı iyi ve kötü olgularla kendisini yeniden sınıyor… Bunun sonuçlarını hep beraber, tarih ve sosyal bilim terazisine vurarak göreceğiz…

           1999 yılından itibaren yayın hayatına başlayan web sayfamız, ilk günden itibaren sosyal hizmet mesleğinin demokratik değerlerine uygun bir yol izleyerek ve yukarıda sözü edilen tarihsel birikimi anımsayarak, sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmalara katkı sunmaya devam etmektedir. Bu bakış açısıyla, sosyal medya olanaklarını kullanarak uzun yıllardır hizmet veren web sitemiz, diğer sosyal bilim dallarıyla ilgili yazılara da yer vermektedir…
Özetle, şu yaşadığımız akışkan dünyada, yani zenginin az, yoksulun çok olduğu koşullarda; aklını kaçıran bir çağa, insancıl bir yanıttır ürettiklerimiz ve paylaştıklarımız…

              Bizi destekleyen bütün yazarlarımıza, okurlarımıza, dostlarımıza saygılarımızı sunuyoruz…

 
 
 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.