Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

Söyleşilerimiz,sitemiz adına  editörümüz ve yazarımız    Aziz ŞEKER    tarafından gerçekleştirilmiştir.

15 NİSAN 2008
DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ NEDENİYLE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ BAŞKANI MURAT ALTUĞGİL İLE BİR SÖYLEŞİ
 

 

 
Aziz ŞEKER: Sosyal Hizmet Türkiye İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Murat ALTUĞGİL
: Dünyanın birçok ülkesinde ve son yıllarda ülkemizde de uygulanan neo-liberal politikalar meyvesini açlık, yoksulluk ve yoksunluk olarak verdi, vermektedir de! Yurttaşlarımıza gösterilen ve benimsetilmeye çalışılan sosyal hizmet anlayışı, hayırseverlik temelinde lütuf ve bağımlılık yaratan bir yol olmuştur… Türkiye'de sosyal hizmet böyle bir açılımla özdeş kılınmıştır.

Aziz ŞEKER:
Yaşadığımız Yüzyılda Türkiye İçin Sosyal Hizmet Ne Anlam İfade Etmelidir?

Murat ALTUĞGİL
: Yoksulluk, maalesef meslek haline getirilmiştir. Bağımlılık yaratılmıştır. Sürdürülebilir hale getirilen yoksulluk ve yoksunluk yaşayan yurttaşlarımızı gelecekte çok daha ağır ve vahim bedeller beklemektedir. Bu bağlamda biz sosyal hizmet uzmanlarına oldukça ağır görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alacak olan ekonomik ve sosyal politikalara karşı dimdik ayakta olmak zorundayız! Türkiye için bilimsel sosyal hizmetin anlamı bu olmalıdır…
 

Aziz ŞEKER: Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyal Hizmet Bilgi Üreticileri, Sosyal Hizmet Öğrencileri İçin Bu Anlamlı Günde Neler Söylemek İstersiniz?ve Türkiye’de nasıl bir tabloyla karşılaşırız?

    Murat ALTUĞGİL: Mesleğimizin 21. Yüzyıl'ın koşullarına hızla uyum sağlaması ve meslektaşlarımızın bu yolda kendilerini yenilemeye yönelik gayretlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Akademisyenler, kariyerleri boyunca alan çalışmalarına katılmalı ve önderlik etmelidir. Öğrenciler, değişen ve gelişen toplumsal yapıyı iyi tahlil etmelidir. Bu yolda daha sosyal hizmetin ilk basamaklarını çıkarken kendilerinin gelişimine yatırım yapmalıdır.
 

 Geçmişte de olduğu gibi kapitalizmin toplumlar üzerindeki tahribatı, kapitalist sistem sona erene kadar devam edecektir. O halde ne yapmalı?

    Sistemin yurttaşlarımıza getirdiği ve yüklediği tüm haksızlıklar karşısında sosyal hizmet uzmanları olarak dün ne yapmış isek onu yapmalı! İnsan hakları temelinde yurttaşlık bilinci ile hakların savunuculuğunu, ihtiyaç gruplarının çözüm bekleyen sosyal sorunlarını çözmede sosyal hizmetin etik ilke ve sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirmek zorundayız. Bunu gerçekleştirirken hem "Sosyal" hem de "bir hukuk" devleti olmak zorunda olan ülkemizde yaşama geçirmeliyiz. "Dünya Sosyal Hizmet Günü"nde tüm meslektaşlarımın, çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunların çözümünde yılmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdüklerinin bilinciyle, günlerinin kutlu ve aydınlık yarınların yollarını ışıtmasını diliyorum.

Teşekkürler...
 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 
 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.