MESLEK BİLGİSİ

MESLEKİ ALANLAR

KAYNAK BİLGİLER

 

 

   

 

Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışma
 

 


İlhan TOMANBAY  

&

Aziz ŞEKER

 

                 (Editörler)

 
   
   

            Bu kitap alanında tektir. Ortak çalışma ve dayanışmayla çıkarılmıştır. Bu kitabın ikincisi ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin 200. Yılında çıkarılabilir ve bunu da 200. Yılın sosyal çalışmacılarından beklemek hakkımızdır. Bu kitapla Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de sosyal hizmet alanının ve sosyal çalışma mesleğinin kilometre taşları, başlangıçları, anlayışları ve bugünkü durumu farklı görüş sahipleri yazarlar tarafından ele alınmış, böylece konuyla ilgili olarak geniş bir düşünce yelpazesi oluşturulmuş ve sunulmuştur. Hiçbir düşünce ayrımına kapıları kapatmadan genel çağrı yapılmış, çok kişiye telefonlar edilmiş ve yazı yollayan herkesin yazıları aynen yayınlanmıştır.

           Hemen söylemeliyiz ki değerlendirmeler yazarların kişisel görüşleridir. Türkiye sosyal hizmetlerinin ve sosyal çalışmasının böyle bir kapsamlı değerlendirmeye gereksinimi vardı ve vardır. Bu yazılar üzerinde makaleler yazma yoluyla yapılacak eleştiriler sadece alanın ve mesleğin değil, mesleğin tüm dış ve iç alanlarının da gelişmesinin yolunu açacaktır. Yapılan değerlendirmelerin yeni düşüncelere kapılar açması umut ve dileklerimizle… Bu yolda bizi yalnız bırakmayan ve Türkiye’de 1967 yılında bir üniversite bünyesinde açılmış ilk “Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü”nün kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Emre Kongar Hocamız bölümün kuruluş tarihini anlattığı makalesiyle bizleri onurlandırmış, kitaba değer katmıştır. Kendisine ve toplamda 20 makaleye yaşam veren 24 yazarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.
 

İÇİNDEKİLER
 

*Emre Kongar; “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’nun Kuruluşu ve Önce Sosyal Çalışma, Sonra da Sosyal Hizmetler Bölümüne Dönüşmesinin Tarihsel Süreci”

*İlhan Tomanbay;
Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Girerken Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmanın Durumu”

*Turgay Çavuşoğlu;
“Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmetler Tarihinde İz Bırakanlar”

*Aziz Şeker;
“Cumhuriyet’in 100. Yılında -Kalkınma Planlarında Sosyal Hizmet-

*İsmail H. Demirdöven;
“Sosyal Çalışma Mesleği ve Altruism”

*Mehmet Tomanbay;
“Sosyal Devletlerde Sosyal Hizmetlerin Finansmanı ve Türkiye Uygulaması”

*Gurbet Yıldırım; “
Geçmişten Günümüze Değişen Aile Yapısı ve Sosyal Hizmetlerin Rolü

*Senem Gürkan;
“Cumhuriyet’in İlk Asrını Geride Bırakırken Yarının Refah Toplumu Neferleri Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Kadın (Olmay)a Yönelik Yaklaşımları”

*Hicran Atatanır;
“İkinci Yüzyılda Gençlerin Demokratik Barınma Hakkı ve Bir Öneri: Yurt Sosyal Hizmeti”

*Gökhan Kurt;
“Cumhuriyet’in 100 Yılında Türkiye’de Yaşlı Olmak”

*Kahraman Eroğlu;
“Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmetlerdeki Çocukların Durumu “Çocuk Esirgeme Kurumundan Çocuk Evlerine Geçiş”

*Nihat Tarımeri;
Yüz Yılda “Çocuk ve Gençlik Adalet Sistemi”nde Halen “1.5 Milyon” Lekelenen ve Kurban Edilen Çocuklar

*Ramis Doğan;
“Özerk Sosyal Çalışma/Sosyal Hizmet Öğretiminde Bir İlk. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma Bölümü”

*M. Niyazi Yılmaz;
“60 Yılda Gelinen Nokta; Sosyal Hizmet Uzmanından, Sosyal Çalışmacıdan Sosyal Çalışma Görevlisine Dönüş”

*Gazanfer Kaya
, Sude Ceren Görgülü,Cansu Koyunbakan, Doğa Atay; “Suriyeli Göçmen Kadınların Yaşamında Kurumsal Destekler (İzmir Torbalı İlçesi Örneği)”

*Nurullah Yelboğa;
“Cumhuriyet’in 100 Yılında Unutulmuş Bir Alan: Yas ve Sosyal Hizmet – Türkiye’de Yas Danışmanlığı ve Sosyal Hizmet”

*Figen Paslı, Suna Zıla Kartal;
“Cumhuriyet’in 100. Yılında Okul Sosyal Hizmeti: Okul Psikolojik Danışmanlığı ve Okul Sosyal Hizmeti Karşılaştırması”

*Asiye Bekarca Şen;
“Cumhuriyet’in 100 Yılında Afetler ve Sosyal Hizmet – Afet ve Acil Durumlar, Travmatik Stres Tepkileri, Psikososyal Destek ve Sosyal Hizmet Müdahaleleri”

*Cemile Hande Çiftçi;
“Türkiye’de Görülen Kas Hastalıklarından ALS, Hastalığın Boyutları ve Kanayan Yara: SMA”

*Bülent Karakuş;
“Cumhuriyet’in 100. Yılında “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacıların Durumu: İstihdam, Eğitim ve Mesleki Örgütlenme”
 

 
 Ücretsiz indir:

https://www.sabev.org.tr/eKitap/Cumhuriyet100yil/mobile/index.html
 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.