SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

KAYNAK BİLGİLER

 

   

Şerafettin SAYAR 

 Sosyal Hizmet Uzmanı

 serafettinsayar@hotmail.com  

 
 
   
   
 


Belediyelere Sosyal Hizmet Önerileri
 

 
     
 
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA SUNUMUMDUR!..


5393 Sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları
MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre Belediyeler görev ve sorumlulukları gereği, sosyal hizmet kuruluşları açar işletir ve/veya bu hizmetleri yaptırır, ihtiyaç sahibi vatandaşları sosyal yardımlarla destekler. Sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılan vatandaşlara bu yardımları ulaştırırken insan hakları beyannamesi gereği insan haysiyet ve onuru gözetilir ve gizlilik ilkesine dikkat edilir. Bu yardımlar bir lütuf ve sadaka olmayıp temel haklar kapsamında değerlendirilerek vatandaşların sağlıklı yaşama, beslenme ve barınma haklarını kullanma olarak algılanmalıdır.

Sosyal hizmet sorun alanları ve uygulamalar:
Yaşlılık sorun alanı; Büyüyen kentlerde büyümeye orantılı olarak yaşlı nüfus da artmaktadır. Bu nedenle günümüzde yaşlı hizmetleri kapsamında YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ, HUZUREVLERİ, YAŞLI KÖYLERİ, EVDE BAKIM HİZMETLERİ, YAŞLI DANIŞMA MERKEZLERİ, EMEKLİ KAHVEHANELERİ, EMEKLİ SOSYAL TESİSLERİ gibi hizmet modelleri hayata geçmektedir. Belediyeler görev ve sorumlulukları gereği yaşlı hizmetlerine önem vermelidir.

Çocuk ve gençlik sorun alanı; Belediyeler öncelikli olarak çalışan anne ve babaların okul öncesi çağdaki çocukları için ve kentin sosyal ve ekonomik yetersizlik içersinde olan mahallelerinde yaşayan vatandaşların çocuklarının okul öncesi eğitimleri için KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ, GENÇLİK MERKEZLERİ, ETÜT MERKEZLERİ, ÇOCUK KULÜPLERİ, KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN YATILI ÇOCUK EVLERİ açar ve işletir.

Kadın sorunu; İhmal ve istismar edilen ve şiddet mağduru kadın ve erkekler için KADIN-ERKEK SIĞINMA EVLERİ, KADIN MİSAFİRHANELERİ, AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ açar ve işletir.
Engelli sorun alanı ; Her türlü engelli çocuk ve vatandaşlar için BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ, ENGELLİ DANIŞMA MERKEZLERİ, ENGELLİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ, ENGELLİLER İÇİN SPOR VE SANAT BİRİMLERİ açar ve işletir. Engellilerin her türlü erişim ve ulaşabilirlikleri için yol, kaldırım, toplu taşım araçları, her türlü hizmet binaları, sinyalizasyon sistemlerinde düzenlemeler yapar.

Sosyal Yardımlar; Doğrudan kişiye yapılan ayni ve /veya nakdi yardımlardır. Bu hizmetler kapsamında YARDIM MERKEZLERİ, AŞEVLERİ bulunmaktadır. Belediyeler her türlü muhtaçlık durumunda olan vatandaşları kendi kendine yeterli hale gelebilecek duruma gelene kadar ihtiyaca göre ayni ve nakdi yardımla destekler. Ayrıca öğrencilere her eğitim ve öğretim dönemlerinde eğitim yardımında bulunur. Evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara bizzat evinde sıcak yemek desteğinde bulunur. Doğal afetlerde vatandaşların mağduriyetini karşılar, her türlü önlemi alır, çadır, gıda, giyecek, su stokları bulundurur.

Toplum Merkezleri;
Belediyelerin toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarını sağlamak ve kentsel alanda yaşam biçimlerinde izlenen farklılaşmayı azaltmak için toplum merkezlerini hayata geçirmesi gerekmektedir.

Bu amaçla kurulacak-açılacak olan toplum merkezlerinde;
Var olan sorunları yerinde saptayarak çözüm önerilerini halk ile birlikte üretmek, Sorunların çözümü için mevcut kaynakların etkinliğini ve verimliliğini artırmak, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
Öncelikle çocuk, kadın, genç olmak üzere tüm bölge halkına gelişkin beceriler kazandırmak.
Bölgede istihdam ve gelir kaynakları yaratmak.

Bireylerde özgüven duygusunu kendini ifade gücünü artırarak birlikte iş yapmak (örgütlü davranış) ve katılım kapasitelerini geliştirmek.
Kendi durumlarını düzeltme kapasitelerini geliştirmek.
Bölgede çevre duyarlılığını artırarak, çevrenin iyileştirilmesi yönünde kendilerine olanak sağlamak.
Toplumda farklı cins, yaş, kültür ve etnik gruptan olan insanların birbirlerini anlamaya çalışarak bir arada yaşamak, üretme, paylaşma, dayanışma alışkanlıklarını ve mahalleli olma bilinci geliştirmek.
Toplumdaki doğal liderleri ortaya çıkarmak ve gönüllü liderler yetiştirmek hedef ve doğrultusunda hizmet verir. Toplum Merkezleri bu işlevselliği ile belediyelerin vazgeçilmez kurumlarıdır.
Özetle her belediye ve belediye başkanı, halkın mutluluğu ve refahını arttırmak için görev ve sorumluluğu gereği yukarıda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarını açmalı ve işletmelidir. Bu kuruluşlarda ve hizmet modellerinde psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişim uzmanları, özel eğitim öğretmenleri, avukatlar, hemşireler, doktorlar, sosyologlar, aile danışmanları gibi profesyonel meslek elemanları istihdam edilmelidir.

 

 
 
 

 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.