Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     

ANKSÎYETE

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog
alanemin@hotmail.com

 

 

 
 


ANAHTAR KELÎMELER :

 Emosyon – Stres – Trubl psikolojik – Somatik – Tansiyon – Relaksasyon, Panik, Attak…
TANIMI :
Psikolojik bir terim olarak nitelik gören anksiyete semptomu Nörolojik bir anomali olarak’da nitelik kazanmakta’dır. Somatik, Emotif ve trubl patojeni ile refu özelliğine sahip olan bu vaka stres olgusu ile bağdaşır nietelikte bir patolojidir.

SEBEPLERÎ :

Korku olayı anksiyete için birincil planda yer edinen bir etmendir. Bireyin Baskı, Şiddet, Heyecan ve Etki etmenlerine maruz kalmış olması bu oluşum açısından belirleyici faktörleri olarak nitelik belirtirlerken, bireyin başarı odağından uzaklaşmış olması veya herhangi bir yorgunluk ve hazımsızlık gibisinden bir duyguya tekabül olmuş olması anksiyete olayının  oluşması  açısından diğer bazısebepleri arasında’dır.

SEMPTOMLARI :

Anksiyete patolojisi ilk tabirde beyin organının baskı altına alınması ile belirgin hale gelir ve bu etkileşim sonucunda kardiyak ritminin azalmasına sebebiyet verir, bu oluşum beraberinde hümen varlığın korporel birikiminin normal ritminden çıkıp dirençsiz kalmasına’da sebebiyet verir, neticede baş ağrıları, halsizlikler ve tansiyon belirtileri meydana gelir. Attak ve Panik etmenleri ise anksiyete olayının diğer bazısemptomları arasında yer edinen faktörleri’dir.

BELÎRTÎLERÎ :

Korku ve Panik, heyecan duyguları, dejenerasyon, hazımsızlık, isteksizlik, uyku, refü etmenleri anksiyete açısından belli başlı terapi belirtileri arasında yer edinmekte’dir.

TERAPÎNÎN ORTADAN KALDIRILMASI - GERÎZON

Teknik ve Metodolojik bir baz ile anksiyetenin minimize edilmesi ve ortadan kaldırılması mümkündür.
Gerizon Olguları arasında :
. Anksiyözü etki altında bırakan tüm negatif düşüncelerin elimine edilmesi;
. Moral bazında seanslar ve Îkna metodunun uygulanması ;
. Relaksasyon tekniğinin uygulanması ;
. Fizik ve Kültür egzersizlere yönlendirilmesi ;
. Aküpünktür metodu …

FÎZÎKÎ AKTÎVÎTELER :

Anksiyete psikolojik konjonktürde olduğu gibi fizyolojik arenada’da kişiyi etki altında bırakan bir patoloji’dir. Bu anlamda kişiye verilecek olan psikolojik destek ile birlikte fizyolojik desteğin’de sağlanmasıanksiyöz açısından büyük bir önem taşımakta’dır.

ORTADAN KALDIRILMASI - ELÎMÎNE METODU :

Anksiyete terapisine maruz kalan insanlar öncelikle terapöt tarafından ikna edilme metodları ile seanslara alınarak kendilerini etki altında bırakan bütün psikopatolojik ve diğer negatif mentalitel düşüncelerin elimine edilmesi hedeflenir ve aynı zamanda kendileri fizik aktivitelerine yönlendirilip sosyal bir grubun içine dahil edilmeleri sağlanır ve bu anlamda iletişim bazlarının güncelleşmesi sağlanmaya çalışılır. Süreç içinde anksiyöz kişinin Psikolojik bir form alması hedeflenerek pasiyan kültürel ve sosyal aktivitelere yönlendirilir.

TEDAVÎKOŞULLARI:

Anksiyöz kişilikler iki planda tedavi sistemine tabi tutlulurlar :
. Psiko-sosyal ve Klinik planda :
Psikolojik bazında pasiyan psikoterapi seanslarına dahil edilir ve içinde bulunduğu irrasyonel düşünceler ile etki altında birakılan diğer patolojik etmenler bilince çıkarılarak etkilenme pürüzleri ortadan kaldırılmaya çalışılır, akabinde pasiyanın sosyal planda grup entegrasyonuna dahil edilmesi sağlanır ve bu anlamda pasiyanın iletişim dahil diğer bütün psikososyal ve fizyolojik formu sağlanma projesi ile pasiyan rehabilite edilir.

. Medikal planda :
Psikoklinik ve Nöropsikolojik ile psikiyatrik arenada Ankisiyöze Nöroleptik, Trankilizan ve Antidepressan ilaçlar verilerek bu anlamda pasiyan kontrol edilmeye çalışılır.

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.