SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

KAYNAK BİLGİLER

 

   

Şerafettin SAYAR 

 Sosyal Hizmet Uzmanı

 serafettinsayar@hotmail.com  

 
 
   
   
 


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE  SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
 

 
     
 
 

GİRİŞ:

Bugün ülkemizde 85 devlet, 30 vakıf üniversitesinde yaklaşık 1,5 milyondan fazla kişi örgün ve yaygın yüksek öğrenim görmektedir. Aktif olarak üniversiteye devam edenlerin büyük çoğunluğu ailesinden ayrı, daha önce yaşadığı yerden başka bir yerde yüksek öğrenimine devam etmektedir. İlk defa ailesinden ve yaşadığı yerden ayrılan için yeni ortam ve yeni çevre oluşmakta, bu süreçte kişi yeni yaşam biçimi ile karşı karşıya kalmaktadır. Kişi artık ekonomik planlamasını kendisi yapmakta, günlük yaşam akışını kendisi belirlemek zorunda kalmaktadır. Yanında artık onu yönlendirecek bir anne baba yoktur. Bu yaşam değişikliği öğrenciye farklı sorumluluklar yüklemenin yanında yeni sorunlarla da karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.

Öncelikle öğrencinin harcamaları arttığı için burs desteğine ihtiyacı vardır. Diğer taraftan yüksek öğrenim öğrencileri için hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları yetersiz kaldığından barınma sorunu vardır. Düzenli beslenmeye ihtiyacı vardır. Yeni çevreye uyum sorunu vardır. Rehberlik ve destek hizmetlerine ihtiyacı vardır.

Ülkemizde birçok üniversitede öğrenci sorunlarının çözümüne ilişkin hizmetlerin yeterli düzeyde olmadığı düşünülmektedir. Söz konusu sorunların çözümü için gerekli olan sosyal hizmet uygulamaları ise yine birçok üniversitede örgütlenmemiştir.

Akdeniz Üniversitesinde ise sosyal hizmet uygulamaları kurumsal anlamda yürütülmektedir. Üniversite yönetimi sosyal hizmet mesleğine önem vermekte ve sosyal hizmet uzmanı istihdam etmektedir.

Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında kurulmuştur, bugün itibarıyla 11 Fakülte, 4 Enstitü, 10 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul’a sahiptir, toplam 22000 öğrencisi vardır. İlçelerdeki Fakülte ve Yüksekokullar haricinde diğer tüm okullar tek yerleşke içersindedir.

Üniversitede, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Hizmetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2007 yılında emekli olmuştur), 1 Sosyal Hizmet Uzmanı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Sekreterliği, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında Şube Müdürlüğü ve 1 Sosyal Hizmet Uzmanı da Sosyal Çalışmacı kadrosunda görev yapmaktadır.

Üniversitedeki Sosyal Hizmet Meslek elemanlarının varlığı sosyal hizmet uygulamalarının yapılanmasına da katkı sağlamaktadır. Üniversitedeki sosyal hizmet uygulamaları Üniversite yönetimi tarafında kabul edilen ve yürürlüğe konulan Burs ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.


Burs Hizmetleri:

Üniversitemizde; ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Birimince yapılan çalışmalarla ulusal düzeyde vakıflar, dernekler ile gönüllü kişi ve kurumlar ve Devlet tarafından karşılıksız burs sağlanmaktadır.
Burs hizmetlerinden faydalandırılacak öğrenciler her fakülte ve yüksekokullarda kurulmuş olan Burs ve Sosyal Hizmet Kurulları ile Sosyal Hizmetler Birimince yapılan değerlendirme sonucu belirlenmektedir. Burs ve sosyal hizmet uygulamalarının sekretaryası ve koordinasyonu ise Sosyal Hizmetler Şubesince yürütülmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Verilen Burslar:
Devlet burslarında ayrı Üniversitemizle işbirliği yaparak üniversitemiz öğrencilerine burs veren kuruluşlar,

1.Türk Eğitim Vakfı 145 öğrencimize,
2.Antalya Üniversite Destekleme Vakfı 42 öğrencimize,
3.Antalya Üniversite Sosyal Dayanışma Derneği 60 öğrencimize,
4.AKMED (Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü) 5 öğrencimize,
5.Mehmet Zorlu Vakfı 13 öğrencimize,
6.Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Konyaaltı şubesi 8 öğrencimize,
7.TESYEV(Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı) 2 öğrencimize,
8. Sorsptimistler (Antalyalı İş Ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği) 10 öğrencimize,
9.Gönüllü kişi ve kuruluşlar tarafından da 3 öğrencimize

Karşılıksız nakit burs verilmektedir.

Alternatif Barınma Hizmetleri


Özel ve kamu yurtlarına yerleşemeyen veya yerleşmek istemeyen üniversitemiz öğrencileri için Sosyal Hizmetler Biriminde görevli Sosyal Hizmet Uzmanlarınca yeni kayıtlar ve eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılan hazırlıklarla, şehrimizde kalabilecekleri özel yurt, otel, motel, pansiyon ve apart daireler tespit edilerek öğrencilerin tercihine sunulmuştur. 2007–2008 eğitim öğretim döneminde söz konusu kuruluşlara 300 den fazla öğrencinin yerleşmesine rehberlik yapılmıştır.

Kısmi Zamanlı Çalışma:
Üniversitemiz öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla, değişik sosyal hizmet faaliyetleri üretilmektedir. Bunlardan hem düşünce, hem sonuç olarak en verimlilerinden biri kısmi zamanlı çalışmadır. Sosyal Hizmet Uzmanlarınca tespit edilen öğrenciler ihtiyaç durumları dikkate alınarak bu hizmetten yararlandırılmaktadır.
Üniversitemizde 1996 yılından itibaren yürütülen bu çalışmada öğrenciler iş kazasına karşı sigortalanmakta ve üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerinde günlük en fazla 4 saat süreyle çalıştırılmaktadır. 2007–2008 eğitim öğretim döneminde yarı zamanlı çalıştırılmak üzere 400 (30’u yüksek lisans) kontenjan ayrılmış olup 387 öğrenci kısmi zamanlı olarak çalıştırılmakta, bu öğrencilerimize asgari saat ücreti üzerinden aylık ortalama 150 – 200 ytl. ücret ödenmektedir.


Ücretsiz Yemek Yardımı:
Üniversitemizde Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bir kısmına, hiç katılım payı almadan ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. Sosyal Hizmetler Şubesince 2007–2008 eğitim öğretim döneminde toplam öğrenci sayımızın yaklaşık %4’ne ücretsiz öğle yemeği yardımı planlanmış olup 1063 öğrenci bu hizmetten yararlandırılmaktadır.

Diğer Sosyal Hizmet Uygulamaları:

Üniversitemiz öğrencilerinin aile ve/veya arkadaş ilişkilerinden kaynaklanan, çevresel ya da kendi bünyelerinde taşıdıkları sorunlarının çözümünde sosyal hizmet mesleğinin yöntem ve teknikleri kullanılarak sosyal hizmet uzmanlarınca rehberlik hizmetleri üretilmektedir. Öğrenciler yaşam kültür dersleri kapsamında üniversitemiz ve sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgilendirilmektedirler.

Tatil zamanları memleketine gitmek için ekonomik yetersizlik içersinde olan, öğrenim harcını ve yurt parasını ödemede zorlanan öğrenciler için kaynak üretilmekte, yardımsever kişi ve kuruluşların desteği sağlanmaktadır.
Kiralık evde kalan ya da kiralık eve çıkan öğrencilerimiz için ev eşyası temini çalışmaları yapılmaktadır. Evini öğrenciye kiraya vermek isteyen ailelerin evleri için ilan üretilerek öğrencilerimize duyurulmaktadır.
Sosyal güvencesi olmayan öğrenciler için medikodan sağlık karnesi çıkartabilmeleri, muayene ve tedavilerinin mediko aracılığıyla yapılabilmesi yönünde rehberlik hizmeti verilmektedir.

ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde 25.07.2006 tarihi itibari ile “Özürlü Öğrenci Birimi” oluşturulmuştur. Birimde 1 sosyal hizmet uzmanı ve 1 psikolog özürlü öğrenciler ile görüşmeler yapmaktadır. Engelli öğrencilerin rehabilitasyonu ve gelecek kaygılarını giderme konusunda bireysel çalışmalar yapılmaktadır. Özürlü raporu, özürlü kontenjanı, işe yerleştirme konularında bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, özürlü vakıf ve dernekleri ile iletişim kurmalarına yardımcı olunmaktadır.
Özürlü öğrencilerimize sağlık hizmeti sunulmakta, öğrencilerimiz talebi ve özür grupları doğrultusunda koltuk değneği, tekerlekli sandalye, işitme cihazı gibi yaşamlarını kolaylaştıracak ihtiyaçlarının karşılanmasında, toplum kaynakları kullanılarak yardımcı olunmaktadır.

GENÇLİK DANIŞMA BİRİMİ
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2007 yılında Gençlik Danışma Birimi oluşturulmuştur.
Dönem içerisinde Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksekokullarından 30 kadar öğrenci Eğitici Eğitim Programına alınarak üniversitemiz öğrencilerine yönelik Akran Eğitimi çalışmalarına başlanılmıştır.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin koordinatörlüğünde yapılan eğitim çalışmalarında ilk olarak Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konuları işlenmiştir. Eğitime katılan öğrencilere katılım belgeleri verilmiştir.
 

 

 
 
 

 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

 sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.