Sosyal Hizmet Mesleği
 


 
Mesleki Bilgiler

 


  SHU Yayınları

 

  Araştırmalar

 

 


Sosyal Hizmet Alanları
 


  Çocuk Refahı Alanı

 


  Gençlik Refahı Alanı

 


  Yaşlılık Refahı Alanı

 


  Aile Refahı Alanı

 


 
Sosyal Sorunlar

 


  Engeliler Refahı Alanı

 


  Tıbbi Sosyal Hizmet

 


Kaynak Bilgiler
 


  Bireysel Gelişim

 


  Sosyoloji

 


  Psikoloji

 


  İnsan Hakları

 


  İletişim Bilgisi

 

 

 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 

 

 


ANA SAYFA


 

 


(Tüm söyleşilerimiz,sitemiz adına
editörümüz ve yazarımız Aziz ŞEKER tarafından gerçekleştirilmiştir.)


 

Yüzyılımızda Sosyal Hizmet Ethiğinin Temel Sorunsalı
Ve Türkiye’de Sosyal Hizmet…Neden Internet Neden Sosyal Hizmet?Küreselleşmenin Psikososyal Boyutu Üzerine

 

 

Bildiğimiz Sosyal Çalışmanın Günümüzdeki
 Sorunlarıyla İlgili Olarak
C. Ü. Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
 Shu Mehmet Eser İle Bir Söyleşi

 

Kanserin Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve
 Bu Konuda Bireylere Düşen Sorumluluklar Üzerine
Patoloji Doktoru Ebuzer BEKAR ile Bir Söyleşi…Şiddet Olgusu Üzerine C.Ü. Sosyoloji Bölümü
 Öğretim Görevlisi Sosyolog Sezer Ayan İle Bir SöyleşiSosyal Devlet, Küreselleşme
Ve Yeni Bir Sol Tahayyül Açısından Türkiye Üzerine…
 Prof Dr. Yakup Kepenek İle Bir SöyleşiProf.Dr. Necati DEDEOĞLU
 ile  Küreselleşme ve  Halk Sağlığı  Üzerine Bir SöyleşiHasta Hakları Ve Sağlık Hizmeti  Üzerine
Dr. Mustafa SÜTLAŞ İle Söyleşiürkiye’de Hukuk Sisteminin Çocuklar Açısından
Önemi Üzerine Avukat Türkay Asma İle Bir Söyleşi
 

 

 

 

Prof. Dr. Oğuz Polat
 İle Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar Sorunu
 Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir SöyleşiAziz Nesin’den Nesin Vakfına Ve
 O Güzel Çocuklar Üzerine
Prof. Dr. Ali Nesin İle Bir SöyleşiKadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan Şiddet Üzerine
C.Ü. Adli Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Celal Bütün İle Bir SöyleşiKöy Enstitülerinin Yetiştirdiği Bir Ulu Çınar
Mahmut Makal İle Bir Şöyleşi

 

 

 


15 YILDIR HİZMET VEREN AYLIK,
800.000 İLE 1.000.000  ARASI
 SAYFA GÖSTERİMİ OLAN SİTEMİZE KURUMUNUZUN TANITIMI VE REKLAMI İÇİN BİZ İLE İLETİŞİME GEÇİN

 
  Özürlü Olgusuna Felsefeyle Bakmak
Prof. Dr. Uluğ NUTKU ile bir söyleşi

 

Engelliliğin Psikososyal Boyutu Üzerine
 Prof.Dr. Orhan DOĞAN ile bir söyleşi

 

Yaşlılık, Yoksulluk, Ve Sosyal Devlet Üzerine
Doç. Dr. İsmail Tufan İle Bir Söyleşi

 

Yaşam, Değişme ve Sosyal Hizmet:
Aziz ŞEKER ile bir Söyleşi

 

15 Nisan 2008 Dünya Sosyal Hizmet Günü Nedeniyle
 Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Başkanı
 Murat Altuğgil İle Bir SöyleşiSanat, Küreselleşme ve Toplumcu Gerçekçilik Üzerine
Adnan Binyazar SöyleşiÇocuk istismarı ve ihmali üzerine
 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Figen Şahin İle Bir SöyleşiTravma Ve Yaşam; 2 Temmuz Madımak Yangını Üzerine
 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
 Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Burhanettin Kaya İle Bir Söyleşi...Sosyal Hizmet Uzmanı Nadire MATER'İN
Son kitabı Sokak Güzeldir 68'de ne oldu hakkında
 Siren İDEMEN yaptığı söyleşi

 

 

 

 Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler Ve
 21. Yüzyılda Sosyal Hizmeti
Belediyecilikte Yapılandırmak Üzerine

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
/ Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu İle Bir SöyleşiProf. Dr. Mehmet ERSOY ile
Kent ve Yaşlılık Üzerine Bir SöyleşiToplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi -2

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
İle Sosyal Devlet Yaklaşımıyla Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Görünümü Ve Sosyal Sorunlar Üzerine Bir SöyleşiÇalışma Yaşamında Çocuklar ve Kadınlar Üzerine
İş Başmüfettişi Doğan Keskin İle Bir Söyleşi

 

Nihat Tarımeri İle Türkiye’de
Sosyal Hizmet Çocuk ve Gençlik Hukuku Üzerine
Bir Söyleşi

 

İslâm’da Sosyal Hizmet Üzerine Elif Kara İle Bir Söyleşi

 

 

Romanın Sosyal Tarihi ve Sosyal Roman Üzerine
Edebiyat Eleştirmeni A. Ömer Türkeş İle Bir SöyleşiSosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkan
 Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle
Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi

 

Şair Yusuf Bal İle “Şiir” Üzerine Bir SöyleşiDoğuran mı, Büyüten mi?

 

Toplumu Düşünmek ve Avrupa Birliği Yolunda
Sosyal Hizmetler Üzerine Aziz Şeker İle Bir Söyleşi
 (Toplumu Düşünmek Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme)

 

 Farklı Devlet Sistemlerinde Karşılaştırmalı
Sosyal Refah Hizmet Modelleri Kitabı Üzerine
Bir Değerlendirme Yazısı ve Bir Söyleşi…

 

“yaşanabilir kamusal alanın tasarımında
 yürekli edebiyatçıların yükümlülüğü var. ”Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine
Bir Yüzleşme Denemesi
(Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi)

“Emeğin Kurucu Öznelliği” Kitabı Üzerine Bir Söyleşi

 

 

 

 

 

 
BU BİR İLANDIR.

SOSYAL BİLİM-YAŞAM BECERİLERİ SETİ

 


 EDİTÖRLER
Google
 

          
 
KURUM TANITIMI


 SOSYAL MEDYA
Counter 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © 1999-2017- Bütün hakları saklıdır. Sitemizde yayınlanan  yazarlarımızın yayınları ve sitemizin yayınları  kaynak gösterilerek ve içeriği değiştirilmemek şartıyla alıntı yapılabilir.