ANASAYFASOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

KAYNAK
BİLGİLER

 

                                                                                                                                 

 


İş İlanı Veriniz

 


(Tüm söyleşilerimiz,sitemiz adına
editörümüz ve yazarımız
 Aziz ŞEKER tarafından gerçekleştirilmiştir.)


 
 

 

Yüzyılımızda Sosyal Hizmet Ethiğinin Temel Sorunsalı Ve Türkiye’de Sosyal Hizmet…
   

 

Neden Internet Neden Sosyal Hizmet?
   

 

Küreselleşmenin Psikososyal Boyutu Üzerine
   

 

Bildiğimiz Sosyal Çalışmanın Günümüzdeki Sorunlarıyla İlgili Olarak C. Ü. E.Fakültesi  Mehmet Eser İle Bir Söyleşi
   

 

Kanserin Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve Bu Konuda Bireylere Düşen Sorumluluklar Üzerine Patoloji Doktoru Ebuzer BEKAR ile Bir Söyleşi…
   

 

Şiddet Olgusu Üzerine C.Ü. Sosyoloji Bölümü  Öğretim Görevlisi Sosyolog Sezer Ayan İle Bir Söyleşi
   

 

Sosyal Devlet, Küreselleşme Ve Yeni Bir Sol Tahayyül Açısından Türkiye Üzerine…
 Prof Dr. Yakup Kepenek İle Bir Söyleşi
   

 

Prof.Dr. Necati DEDEOĞLU  ile  Küreselleşme ve  Halk Sağlığı  Üzerine Bir Söyleşi
   

 

Hasta Hakları Ve Sağlık Hizmeti  Üzerine
Dr. Mustafa SÜTLAŞ İle Söyleşi
   

 

Türkiye’de Hukuk Sisteminin Çocuklar Açısından Önemi Üzerine Avukat Türkay Asma İle Bir Söyleşi
   

 

Prof. Dr. Oğuz Polat
 İle Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar Sorunu  Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Söyleşi
   

 

Aziz Nesin’den Nesin Vakfına Ve O Güzel Çocuklar Üzerine Prof. Dr. Ali Nesin İle Bir Söyleşi
   

 

Kadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan Şiddet Üzerine C.Ü. Adli Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Celal Bütün İle Bir Söyleşi
   

 

Köy Enstitülerinin Yetiştirdiği Bir Ulu Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi
   

 

Özürlü Olgusuna Felsefeyle Bakmak
Prof. Dr. Uluğ NUTKU ile bir söyleşi
   

 

Engelliliğin Psikososyal Boyutu Üzerine
 Prof.Dr. Orhan DOĞAN ile bir söyleşi
   

 

Yaşlılık, Yoksulluk, Ve Sosyal Devlet Üzerine
Doç. Dr. İsmail Tufan İle Bir Söyleşi
   

 

Yaşam, Değişme ve Sosyal Hizmet:
Aziz ŞEKER ile bir Söyleşi
   

 

15 Nisan 2008 Dünya Sosyal Hizmet Günü Nedeniyle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Başkanı  Murat Altuğgil İle Bir Söyleşi
   

 

Sanat, Küreselleşme ve Toplumcu Gerçekçilik Üzerine Adnan Binyazar Söyleşi
   

 

Çocuk istismarı ve ihmali üzerine  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Figen Şahin İle Bir Söyleşi
   

 

Travma Ve Yaşam; 2 Temmuz Madımak Yangını Üzerine  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
 Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Burhanettin Kaya İle Bir Söyleşi...

   

 

Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler Ve
 21. Yüzyılda Sosyal Hizmeti
Belediyecilikte Yapılandırmak Üzerine 
/ SHU Kahraman Eroğlu İle Bir Söyleşi
   

 

Prof. Dr. Mehmet ERSOY ile Kent ve Yaşlılık Üzerine Bir Söyleşi
   

 

Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi -2
   

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
İle Sosyal Devlet Yaklaşımıyla Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Görünümü Ve Sosyal Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi
   

 

Çalışma Yaşamında Çocuklar ve Kadınlar Üzerine İş Başmüfettişi Doğan Keskin İle Bir Söyleşi
   

 

Nihat Tarımeri İle Türkiye’de
Sosyal Hizmet Çocuk ve Gençlik Hukuku Üzerine Bir Söyleşi
   

 

İslâm’da Sosyal Hizmet Üzerine Elif Kara İle Bir Söyleşi
   

 

Romanın Sosyal Tarihi ve Sosyal Roman Üzerine Edebiyat Eleştirmeni A. Ömer Türkeş İle Bir Söyleşi
   

 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkan Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle  Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi

   

 

Şair Yusuf Bal İle “Şiir” Üzerine Bir Söyleşi
   

 

Toplumu Düşünmek ve Avrupa Birliği Yolunda Sosyal Hizmetler Üzerine Aziz Şeker İle Bir Söyleşi  (Toplumu Düşünmek Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme)

   

 

Farklı Devlet Sistemlerinde Karşılaştırmalı Sosyal Refah Hizmet Modelleri Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme Yazısı ve Bir Söyleşi…
   

 

“Yaşanabilir kamusal alanın tasarımında yürekli edebiyatçıların yükümlülüğü var. ”
   

 

Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi (Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi)
   

 

“Emeğin Kurucu Öznelliği” Kitabı Üzerine Bir Söyleşi
   

 

BU BÖLÜMDE EN SON GÜNCELLEME TARİHİ

08 / 04 / 2018
 

 

 


Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

 

 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır. Sitemizde yayınlanan  yazarlarımızın yayınları ve sitemizin yayınları  kaynak gösterilerek ve içeriği değiştirilmemek şartıyla alıntı yapılabilir.